Αποκαλυπτικοί αριθμοί για δομές και εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Το 65% των νοσοκομειακών κλινών διατίθενται από τον Δημόσιο τομέα, ενώ το υπόλοιπο 35% από τον ιδιωτικό

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν βέβαια μέχρι και το 2016, ότι στη χώρα λειτουργούν 151 ιδιωτικές κλινικές124 δημόσια νοσοκομεία και επίσης 5 θεραπευτήρια ειδικού σκοπού ΝΠΙΔ. Η πρόσφατη Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, έρχεται να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τα δεδομένα αυτά, όπως και μια σειρά άλλους αριθμούς που καταμετρούν έμψυχο δυναμικό και δομές του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, με βάση τη μελέτη η οποία βασίζεται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ, BI-Health αποτυπώνουν με άλλη κατάσταση, με τα Δημόσια Νοσοκομεία να ανέρχονται στα 96 και οι ιδιωτικές κλινικές στις 168! Επιπλέον συμπληρώνεται ότι ειδικά για την Αττική υπάρχουν επίσης και το Ωνάσειο, το ΨΝΑ και το Δρομοκαΐτειο. Δηλαδή συνολικά 266 θεραπευτήρια.

Την ίδια στιγμή επίσης, ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται ότι οι συνολικές διαθέσιμες κλίνες στη χώρα ήταν 48.887, με βάση την μελέτη οι κλίνες φτάνουν τις 50.395 (33.630 των δημοσίων νοσοκομείων και 16.765 των ιδιωτικών θεραπευτηρίων) και αυτές από ένα μικρότερο αριθμό δομών.

Θεραπευτήρια

Ειδικότερα με βάση το σχετικό πίνακα για τον αριθμό των Δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών καθώς και των κλινών ανά περιφέρεια αναφέρονται τα εξής:

1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 6 Δημόσια Νοσοκομεία με 2.345 κλίνες, 11 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 869 κλίνες ήτοι σύνολο κλινών 3.214
2. Κεντρική Μακεδονία: 11 Δημόσια Νοσοκομεία με 4.851 κλίνες, 26 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 3.270 κλίνες (σύνολο κλινών 8.121)
3. Δυτική Μακεδονία: 6 Δημόσια Νοσοκομεία με 1.495 κλίνες, 6 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 485 κλίνες (σύνολο κλινών 1.980)
4. Ήπειρος: 5 Δημόσια Νοσοκομεία με 1.575 κλίνες, 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 30 κλίνες (σύνολο κλινών 1.605)
5. Θεσσαλία: 4 Δημόσια Νοσοκομεία με 1.916 κλίνες, 30 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 2.419 κλίνες (σύνολο κλινών 4.335)
6. Ιόνια νησιά: 5 Δημόσια Νοσοκομεία με 752 κλίνες, 1 ιδιωτικό θεραπευτήριο με 42 κλίνες (σύνολο κλινών 794)
7. Δυτική Ελλάδα: 1 Δημόσιο Νοσοκομείο με 380 κλίνες, 6 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 440 κλίνες (σύνολο κλινών 820)
8. Κεντρική Ελλάδα: 5 Δημόσια Νοσοκομεία με 1.169 κλίνες, 3 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 168 κλίνες (σύνολο κλινών 1.337)
9. Πελοπόννησος: 10 Δημόσια Νοσοκομεία με 3.265 κλίνες, 3 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 66 κλίνες (σύνολο κλινών 3.331)
10. Αττική: 29 Δημόσια Νοσοκομεία με 12.855 κλίνες, 69 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 8.324 κλίνες (σύνολο κλινών 21.179)
11. Νησιά Βορείου Αιγαίου: 4 Δημόσια Νοσοκομεία με 610 κλίνες, 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 54 κλίνες (σύνολο κλινών 664)
12. Νησιά Νοτίου Αιγαίου: 8 Δημόσια Νοσοκομεία με 1.299 κλίνες, 1 ιδιωτικό θεραπευτήριο με 107 κλίνες (σύνολο κλινών 1.406)
13. Κρήτη: 5 Δημόσια Νοσοκομεία με 2.265 κλίνες, 8 ιδιωτικά θεραπευτήρια με 491 κλίνες (σύνολο κλινών 2.756)

Σημειώνεται επίσης ότι στην Αττική λειτουργεί το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό ΝΠΙΔ με 127 κλίνες, το ΨΝΑ με 1125 (οι 875 αφορούν σε εξωνοσοκομειακές Δομές) και το Δρομοκαϊτειο με 588 κλίνες (οι 205 αφορούν σε εξωνοσοκομειακές Δομές).
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, κατά προσέγγιση το 65% των νοσοκομειακών κλινών διατίθενται από τον Δημόσιο τομέα, ενώ το υπόλοιπο 35% ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες και σε ασφαλισμένους ασθενείς. Ο μέσος όρος Διάρκειας παραμονής στα νοσοκομεία είναι χαμηλός (4,9 ημέρες) και το ποσοστό πληρότητας φτάνει, κατά μέσο όρο, το 74%.

Κέντρα Υγείας
Επίσης και για τα Κέντρα Υγεία διαπιστώνονται διαφορές στις μετρήσεις. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 ο αριθμός των Κ.Υ. ανέρχεται στα 204, ενώ με βάση το Υπουργείο είναι 304. Η δε κατανομή έχει ως εξής:
1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 20
2. Κεντρική Μακεδονία 47
3. Δυτική Μακεδονία 11
4. Ήπειρος 20
5. Θεσσαλία 21
6. Ιόνια νησιά 11
7. Δυτική Ελλάδα 29
8. Στερεά Ελλάδα 20
9. Πελοπόννησος 29
10. Αττική 55
11. Νησιά Βορείου Αιγαίου 10
12. Νησιά Νοτίου Αιγαίου 14
13. Κρήτη 17

Προσωπικό
Στη μελέτη επίσης αναφέρεται η διαπίστωση ότι η Ελλάδα εμφανίζει σταθερά την υψηλότερη αναλογία γιατρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μια ανοδική πορεία, η οποία επιβραδύνθηκε μόνο μετά το 2008. Το 2014, ο αριθμός των γιατρών έφτασε τους 625 ανά 100,000 κατοίκους, όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 350 γιατροί. Αντίθετα από τους γιατρούς ειδικοτήτων που έχουν επίσης την υψηλότερη
αναλογία στην Ελλάδα, η αναλογία των γενικών γιατρών είναι από τις χαμηλότερες με 39 γενικούς γιατρούς ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 80.

Επισυνάπτεται δε πίνακας για το συνολικό αριθμός επιστημονικού δυναμικού (συγκεκριμένων κατηγοριών) στο Ε.Σ.Υ. με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2018 με βάση τα στοιχεία του Υπουργείο Υγείας, Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ, BI-Health. Στο ΕΣΥ λοιπόν φαίνεται να εργάζονται 24.636 Γιατροί (5.903 εργάζονται σε Κ.Υ.), 36.550 Νοσηλευτές (3.513 σε Κ.Υ.), 262 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 93 Φαρμακοποιοί, 268 Θεραπευτές και 491 Ψυχολόγοι 491.
Να σημειωθεί ότι με βάση την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 εργάζονταν 23.321 γιατροί στα νοσοκομεία και 37.720 νοσηλευτές που αφορούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όμως κι έτσι τα στοιχεία δεν φαίνονται συγκρίσιμα.

 

 

Πηγη:https://healthmag.gr