Αποτελεσματική και ασφαλής η ρεμδεσιβίρη-Τι δείχνει η τελική δοκιμή

Τα τελικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής, που δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine, δείχνουν ότι το φάρμακο remdesivir (ρεμδεσιβίρη) είναι αποτελεσματικό και καλά ανεκτό, μειώνοντας κατά ένα τρίτο το χρόνο ανάρρωσης σε ασθενείς με COVID-19.

Στη μελέτη, τυχαιοποιήθηκαν 1.062 ασθενείς σε remdesivir (αρχική δόση εφόδου 200 mg, ακολουθούμενη από 100 mg ημερησίως για έως 9 ημέρες) ή εικονικό φάρμακο. Οι ασθενείς εγγράφηκαν σε νοσοκομεία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Θυμίζουμε ότι το Μάιο του 2020, το remdesivir έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε ΗΠΑ και Ε.Ε. για επείγουσα θεραπεία σοβαρής COVID-19 βάσει προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αυτής της κλινικής δοκιμής. Τον Αύγουστο του 2020, επεκτάθηκε η έγκριση σε όλους τους ασθενείς COVID-19, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της λοίμωξης.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα τελικά δεδομένα της μελέτης ACTT-1, έδειξαν ότι ο μέσος χρόνος έως την ανάκαμψη ήταν 10 ημέρες για εκείνους που έλαβαν ενεργή θεραπεία έναντι 15 ημερών για αυτούς που τυχαιοποιήθηκαν στο εικονικό φάρμακο.

Να σημειωθεί πάντως ότι η επέκταση της ένδειξης του φαρμάκου δεν βασίστηκε στα δεδομένα αυτής της μελέτης. Άλλα δεδομένα είχαν δείξει ότι η χορήγηση του φαρμάκου συντομεύει την ανάρρωση των ασθενών με πιο ήπια συμπτώματα. Σε αυτή τη μελέτη απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός ασθενή ήταν να έχει εκδηλώσει πνευμονία λόγω του νέου ιού.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/