Απούσα η Ελλάδα από τα στοιχεία της Eurostat για τη διάρκεια νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία

Σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, χορηγούνται τα λεγόμενα “αιματηρά εξιτήρια”, καθώς ο ασθενής βγαίνει από το νοσηλευτικό ίδρυμα χωρίς να έχει ανανήψει πλήρως…

Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία δεν έχουν δώσει στοιχεία για τη διάρκεια νοσηλείας το 2016. Απουσιάζουν, έτσι, από την επίσημη καταγραφή που έδωσε την Πέμπτη η Eurostat.

Από την ανάγνωση των στοιχείων προκύπτει πως ο μέσος ασθενής νοσηλεύεται στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία από 5 έως 10 μέρες.

Υψηλότερη διάρκεια καταγράφεται στην Τσεχία (9,6 μέρες) και στην Κροατία (9,3 μέρες) και χαμηλότερη στην Ολλανδία (4,5 μέρες) και στη Βουλγαρία (5,3 μέρες).

Η μέση διάρκεια νοσηλείας υπολογίζεται με τη διαίρεση του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων ασθενών με τον αριθμό των εξιτηρίων. Μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες, όπως ο τύπος του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, δεν περιλαμβάνουν στη μέτρηση τα νοσοκομεία μακράς νοσηλείας, με αποτέλεσμα η μέση διάρκεια να υποεκτιμάται.

Με βάση παλαιότερες καταγραφές (2013), η μέση διάρκεια νοσηλείας στην Ελλάδα κυμαινόταν από 3,49 μέρες στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, έως 4 και πλέον μέρες στα νοσοκομεία με δυναμικότητα 400 κλινών και άνω.

Στα μικρότερα νοσηλευτικά ιδρύματα, η μέση διάρκεια είναι λίγο πάνω από τις 3,5 μέρες, στα Ογκολογικά 2,78 μέρες και στα Παιδιατρικά 2,62 μέρες.

ESY.net

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διάρκεια νοσηλείας περιλαμβάνει και “Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών του ESY.net”, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Τη μελέτη υπογράφουν οι Α. Καστανιώτη και Ν. Πολύζος, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας στο υπουργείο Υγείας.

Με τη χρήση του συστήματος καταγραφής δεδομέναν “ESY.net” που εισήγαγε, υπήρξε βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων νοσοκομείων. Μεταξύ άλλων, μειώθηκε η μέση διάρκεια νοσηλείας κατά 3,02%, ενώ ο ρυθμός εισροής ασθενών είχε θετική μεταβολή της τάξης του 5,02%.

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν πως η αξιολόγηση βάσει δεικτών και η μηνιαία παρακολούθησή τους, συμβάλλουν στη μέτρηση της αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Υγείας, όσο λιγότερες είναι οι μέρες νοσηλείας, τόσο το καλύτερο είναι για το νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μειώνεται η ποιότητα περίθαλψης.

Αιματηρά

Χαρακτηριστικό υποβάθμισης της ποιότητας εξαιτίας της μείωσης του χρόνου νοσηλείας, είναι το φαινόμενο των “αιματηρών εξιτηρίων”, τα οποία έχουν καταγραφεί σε ορισμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία.

Στην πρόσφατη καταγραφή της Eurostat, ωστόσο, η Γερμανία εμφανίζει διαχρονικά μία από τις υψηλότερες διάρκειες νοσηλείας (9,5 μέρες το 2011, 9,1 μέρες το 2015 και 9 μέρες το 2016).

Οι ασθενείς παίρνουν εσπευσμένα εξιτήριο, χωρίς να έχουν ανανήψει πλήρως, ώστε και τα νοσοκομεία να κάνουν νέες εισαγωγές και να μειώσουν το κόστος νοσηλείας.

Η διάρκεια νοσηλείας αποτελεί παράγοντα μέτρησης της αποδοτικότητας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μαζί με τη μέση κάλυψη των κλινών.

Η πληρότητα ενός νοσοκομείου αποτελεί, επίσης, βασικό παράγοντα αξιολόγησης της λειτουργίας του και ιδιαίτερα της οικονομικής. Ο δείκτης χρησιμοποιείται ευρέως και σε συνδυασμό και με άλλους δείκτες, για την μέτρηση της χρησιμοποίησης του νοσοκομείου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:https://www.iatronet.gr