Απόσπασμα από τον ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ –

Εκδόθηκε ο νέος ΕΚΠΥ (ενιαίος κανονισμός παροχών ΕΟΠΥΥ) – ΦΕΚ 2315 Β 19/06/2018 – ΕΚΠΥ 2018 –

άρθρο 5 – Β.3

Πηγη:http://medispin.blogspot.com/