Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ για μεταφορά του εφάπαξ Ειδικών Μισθολογίων στον Κωδικό 617 της δήλωσης Ε1

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1187/07-05-2019 με την οποία τροποποιείται η απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ που αφορά στον τύπο και στο περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων.

Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να αναρτηθούν εκ νέου οι βεβαιώσεις για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10-15 του ν. 4575/2018 (ειδικά μισθολόγια).

Με τη νέα ανάρτηση τα ποσά του εφάπαξ θα μεταφερθούν στον Κωδικό  617 της δήλωσης Ε1 και δεν θα φορολογηθούν για εισφορά αλληλεγγύης.

Για να δείτε την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ