Από παιδιάτρους των ΤΟΜΥ οι βεβαιώσεις εξέτασης για το ατομικό δελτίο υγείας των μαθητών

Οι γιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας συμπληρώνουν το δελτίο και χορηγούν τις βεβαιώσεις υγείας προς τους μαθητές.

Στους οικογενειακούς παιδιάτρους των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) ανατίθεται η τήρηση του φύλλου ιατρικής εξέτασης για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ).

Οι γιατροί των ΤΟΜΥ συμπληρώνουν το δελτίο και χορηγούν τις βεβαιώσεις υγείας προς τους μαθητές.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο (παρατίθεται πιο κάτω) που εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ενόψει των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο.

Από το περιεχόμενο της εγκυκλίου προκύπτει πως οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας, καλούνται να συντονίσουν τις μονάδες Υγείας της περιοχής ευθύνης τους για την καλύτερη εφαρμογή του μέτρου.

Το έντυπο του ΑΔΥΜ και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας.

Το ΑΔΥΜ έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και τη στήριξη αυτών με τη λήψη ανάλογων μέτρων.

Αποτελεί μέσο επικοινωνίας του γιατρού με τη σχολική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που αφορούν στο σχολείο.

Είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.

Πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας φοίτησης των μαθητών και μαθητριών για θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Ενημέρωση

Για το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ ενημερώνονται οι αρμόδιοι διδάσκοντες, καθώς και οι γιατροί ή άλλοι, αρμόδιοι κατά περίπτωση, επαγγελματίες Υγείας, προκειμένου να λάβουν μέτρα προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών.

Ο νόμος ορίζει πως για το περιεχόμενο του δελτίου μπορούν να ενημερώνονται και γιατροί νοσοκομείων για μαθητές που εμφανίζουν νοσήματα καρδιολογικά, αλλεργίες, νευρολογικά ή μεταβολισμού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σε συνεργασία με τον αρμόδιο διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr/