Από φόβο μην αρρωστήσουν διακατέχονται οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ

Iδιαίτερα ανήσυχοι δηλώνουν οι Έλληνες για τα θέματα υγείας τους, για τα επόμενα ένα – δύο χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι η ασθένεια και η αναπηρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στη λίστα με τους μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους που αισθάνονται οι Έλληνες (ποσοστό 46,1% έναντι 54% κατά μέσο όρο σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του ΟΟΣΑ σε 21 χώρες – μέλη του, για τους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται οι πολίτες τους (Risks that matter) και η οποία διενεργήθηκε σε 22.000 πολίτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας:

·Το 70,5% των Ελλήνων θεωρούν τη δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους ως έναν από τους τρεις μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 47,3%.

·Οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθένεια ή η αναπηρία τους (ποσοστό 46,1% έναντι 54% κατά μέσο όρο στις 21 χώρες) και η απώλεια της εργασίας τους (ποσοστό 42,4% έναντι μέσου όρου 35,5%).

·Για τον κίνδυνο ανεπαρκούς κατοικίας τα ποσοστά που αναφέρθηκαν από τους Έλληνες είναι 20,3% (έναντι μέσου όρου 27,5%), πρόσβασης σε φροντίδα ή εκπαίδευση των παιδιών 28,2% (έναντι μέσου όρου 15,8%) και πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη περίθαλψη 20,3% (έναντι 26,3%).

Ένας από τους μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους για τους Έλληνες είναι να μην αποκτήσουν τα παιδιά τους στάτους και ευημερία (62,1% έναντι μέσου όρου 43,5%), όπως επίσης να μην αποκτήσουν οι ίδιοι στάτους και ευημερία (50,9% που είναι επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό έναντι μέσου όρου 42,2%).

 

Πηγη:https://www.healthview.gr