Από 15.000 ευρώ πρόστιμο έως και αφαίρεση της άδειας προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές

13 αλλαγές πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΠΕΙΚ.

Σε περίπτωση που μια ιδιωτική κλινική απασχολεί πανεπιστημιακούς γιατρούς ή γιατρούς του ΕΣΥ θα πληρώνει πρόστιμο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας μονάδας σε περίπτωση που παραβιάσουν διατάξεις του νομοσχεδίου θα καταβάλλουν πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 30.000 ευρώ. Κλινική που λειτουργεί χωρίς άδεια θα πληρώνει πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών. Σε συνομιλία που είχαμε με τον κ. Γ. Σαραφιανό, πρόεδρο της ΠΕΙΚ μας ανέφερε ότι χρειάζονται άμεση διευκρίνιση κάποια σημεία και παράλληλα  να μην ισχύουν δύο μέτρα και σταθμά, αλλά οι διατάξεις να είναι ίδιες για όλους.

Συγκεκριμένα :

Άρθρο 8 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Όπως μας ανέφερε, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι Κλινικές που λειτουργούν νόμιμα έως την δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

«Η έννοια του αυτόνομου και αυτοτελούς κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων έχει νόημα μόνο όταν δεν συνδέονται λειτουργικά με άλλες χρήσεις εντός των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η αυτόνομη και αυτοτελής λειτουργία των Κλινικών, δηλαδή αυτόνομο κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κλιματισμό, γεννήτρια κ.λπ., υπογράμμισε ο κ. Σαραφιανός.

Ας λάβουμε υπόψη ότι σήμερα, από τις 90 Γενικές, Ειδικές και Μικτές Κλινικές, 30+ Κλινικές λειτουργούν σε κτίρια που στο ισόγειο τους και εκτός των κλινικών, λειτουργούν καταστήματα και κάποιοι τελευταίοι όροφοι έχουν ως χρήση τους κατοικίες οι οποίες όμως διαθέτουν διαφορετική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες κα.

Εάν παραμείνει η διάταξη αυτή, περίπου 30+ Κλινικές σε όλη τη χώρα θα διακόψουν την λειτουργία τους και θα μείνουν χωρίς εργασία περίπου 1.500 εργαζόμενοι από τους 13.000 συνολικά στον χώρο, δηλαδή το 10%.

Άρθρο 2, Δικαιούμενοι Αδείας Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Όμως αυτό δεν ισχύει με τα ξένα Funds που είναι μέτοχοι κλινικών και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διάταξη που είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Άρθρο 3, Μη δικαιούμενοι Αδείας. Αναφέρεται η τελεσίδικη πρωτόδικη καταδίκη για αδικήματα με ποινή άνω του έτους, η πρωτόδικη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα και η άσκηση και μόνο ποινικής δίωξης για πλημμέλημα και κακούργημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεχόμαστε μόνο την τελεσίδικη καταδίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα κατά της ζωής και για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών.

Άλλωστε, όπως λέει, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι μη δικαιούμενοι είναι «όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.»

Δεν μπορεί, τονίζει, αν κάποιος επιχειρηματίας χρωστά στην Εφορία (οικονομικό αδίκημα) να του αφαιρείται η άδεια.  Όπως λέει, τέτοιου είδους διατάξεις αντίκεινται στο Κοινοτικό Δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας της προσωπικής ιδιοκτησίας-περιουσίας

Άρθρο 6, Να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρειακαι η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.

Ακόμη, να προστεθεί ότι θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγειας μόνο στις περιπτώσεις όπου η Κλινικη προτίθεται να προβεί σε κτιριακές τροποποιήσεις μεγάλης κλίμακας, μείζονος σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία της όπως σημαντικές κτιριακές επεκτάσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, ενίσχυση φέροντος οργανισμού κ.τ.λ.

Άρθρο 13, παραγρ. 3

Αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

Αυτή η πρόβλεψη, υπογραμμίζει ο κ. Γ. Σαραφιανός, στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά.

Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρός, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου.

Άρθρο 21, παραγρ. 2 στα ποσά των προστίμων που καλούνται να πληρώσουν οι Κλινικές για παράβαση διατάξεων του παρόντος να προστεθεί η φράση έως….

Άρθρο 23, παραγρ. Α και β. Στο τελικό σχέδιο Νόμου της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως πρώτη ειδικότητα που δεν χρήζει κλινών νοσηλείας η Γαστρεντερολογία, στην παράγραφο Β περί Μικτών Κλινικών.

Στη διαβούλευση αφαιρέθηκε η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας και αντί άνευ κλινών προβλέπεται 1 κλίνη. Στο σημερινό σχέδιο νόμου η Γαστρεντερολογία απαιτεί 5 κλίνες νοσηλείας και πάλι. Ζητούμε να ενταχθεί και η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας στην 1 μια κλίνη.

Ζητούμε ακόμη να αλλάξει η σύνταξη του άρθρου αυτού και οι ειδικότητες που απαιτούν 1 κλίνη νοσηλείας να αφορούν όλες τις Κλινικές και όχι μόνο τις Μικτές.

Άρθρο 25, παραγρ. 6 Προβλέπεται ότι «Οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.»

Πιστεύω του είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι σύνθετες, πολύπλοκες, εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία θεραπείας του ασθενή και άλλο μπορεί να είναι το κόστος με την εισαγωγή του ασθενή, μόνο με την συμπτωματολογία που παρουσιάζει και άλλο στο τέλος της θεραπείας.

Δόκιμο, θεωρεί, είναι να ενημερώνεται ο ασθενής κατά την εισαγωγή για το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας αλλά και κατά την πορεία της νοσηλείας για κάθε νέο έξοδο που θα πρέπει να επιβαρυνθεί λόγω νέων ευρημάτων.

Άρθρο 28, αναφέρει Επιστημονικά Υπευθύνους Κλινικών και Επιστημονικά Υπευθύνους τμημάτων. Να αφαιρεθεί η φράση Επιστημονικά Υπεύθυνοι Κλινικών διότι αναφέρεται σε Νοσοκομεία ενώ στις Κλινικές προβλέπονται Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμημάτων.

Άρθρο 45 Μητρώο Κλινικών. Θα πρέπει να αναγραφεί η κατάργηση της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δημιουργίας μητρώου Κλινικών από τους Ιατρικούς Συλλόγους (Ν.4512 17-1-2018, άρθρο 295, παραγρ.1δ).

Με αυτή την διατύπωση κινδυνεύουμε να έχουμε 2 Μητρώα Κλινικών.

Παράρτημα Ιατρικού εξοπλισμού

Τα μηχανήματα που αναφέρονται στο παράρτημα αποτελούν αντιγραφή παραρτημάτων προηγούμενων ΠΔ, προ εικοσαετίας και τριακονταετίας, που συνέπεια έχουν, λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας, είτε να μην κυκλοφορούν σήμερα, είτε να έχουν συγχωνευτεί σε ένα μηχάνημα, είτε να έχουν κυκλοφορήσει νέα εξελιγμένα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα.

Προτείνουμε στο παράρτημα να αναφέρεται ότι οι Κλινικές υποχρεούνται να διαθέτουν ιατρικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της ιατρικής επιστήμης και ανάλογο με τις ειδικότητες που κάθε κλινικη αναπτύσσει.

Παράρτημα χώρων ιατρικών μηχανημάτων και υποστηρικτικών χώρων

Οι απαιτήσεις σε χώρους εγκατάστασης των ιατρικών μηχανημάτων είναι συνάρτηση της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας και της κυκλοφορίας νέων με λιγότερες απαιτήσεις σε τμ2.

Προτείνουμε τα τμ2 των χώρων εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

Όσο για τους υποστηρικτικούς χώρους, αυτοί δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται σε κάθε εργαστήριο ή νοσηλευτική μονάδα διότι σε μια Κλινικη υπάρχει αλληλοϋποστήριξη και ενιαία χρήση, σε αντίθεση με τα δημόσια Νοσοκομεία που κάθε κλινικη έχει τους δικούς της χώρους.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr