Αριστοτέλους: Επόμενο βήμα ο Οργανισμός ΗΤΑ

Στις αλλαγές και παρεμβάσεις που έχουν οδηγήσει στη θεσμική θωράκιση του Συστήματος Υγείας, αλλά και στα βήματα που ακολουθούν αναφέρθηκαν τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο από το βήμα της Ημερίδας Εργασίας της Αριστοτέλους με θέμα «Ανάπτυξη και διαχείριση δεδομένων Μητρώων Ασθενών (Patient Registries).

Για τον Γ. Γιαννόπουλο η ολοκλήρωση και εμπέδωση των μητρώων είναι και κριτήριο του κατά πόσο η χώρα μας αποκτά «ΗΤΑ επάρκεια» και μια αυτάρκεια στην δυνατότητα αποτίμησης και σύγκρισης θεραπευτικών στρατηγικών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα, στο σχεδιασμό του Υπουργείου είναι η συγκρότηση οργανισμού ΗΤΑ, «ως το επόμενο βήμα μετά την Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων που ήδη λειτουργεί σήμερα».

«Ο Οργανισμός αυτός θα έχει στην διάθεσή του ένα αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του στην αξιοποίηση των δεδομένων των μητρώων. Κάτι ανάλογο θα ισχύσει και με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, που ιδρύεται με νόμο την περίοδο αυτή», συμπλήρωσε ο κ. Γιαννόπουλος.

Σημείωσε, δε, πως η κάλυψη της απουσίας εθνικών μητρώων ασθενών «θα επιφέρει μια σοβαρή αναβάθμιση τόσο στο επίπεδο των οδηγιών και των αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινή ιατρική πρακτική, όσο και στο επίπεδο  λειτουργίας των μηχανισμών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης φαρμάκων και άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Ειδικότερα, τα βήματα που έχουν γίνει στο πεδίο έως σήμερα:

α) Η ψήφιση ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου κατάρτισης  και λειτουργίας των εθνικών μητρώων

β) Η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την εποπτεία κατάρτισης των μητρώων

γ) Η συγκρότηση 50 Ομάδων Εργασίας (με την συμβολή των ιατρικών κοινοτήτων,  των πανεπιστημιακών κλινικών και ειδικών κέντρων, όπου αυτά υπάρχουν) για κάθε νόσημα ή παράγοντα για τον οποίο έχουν ιεραρχήσει ως προτεραιότητα στην κατάρτιση μητρώων. «Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την πρόβλεψη για την ενεργή συμμετοχή των φορέων των ασθενών σε κάθε βήμα ανάπτυξης και λειτουργίας των μητρώων».

δ)  Η εξασφάλιση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα της χρηματοδότησης των πρώτων βημάτων ψηφιακής και γραμματειακής υποστήριξης, και τέλος

ε) πρωτοβουλίες  για διαμόρφωση των προϋποθέσεων  δικτύωσης και επικοινωνίας με αντίστοιχους θεσμούς άλλων χωρών και αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς η μετάδοση και η ανταλλαγή της εμπειρίας αποτελεί συστατικό στοιχείο για την ωρίμανση της διαδικασίας στη χώρα μας πάνω σε στέρεες βάσεις.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Ξανθός σημείωσε ότι «με την ανάπτυξη αξιόπιστων και τεκμηριωμένων 49 Μητρώων Ασθενών -τα οποία θα διασυνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων- ολοκληρώνονται σιγά- σιγά οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησε το υπουργείο Υγείας ακολουθώντας συμμετοχική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συμβολή επιστημονικών εταιρειών, μελών ΔΕΠ, γιατρών ΕΣΥ, συλλόγων ασθενών και άλλων φορέων που άπτονται του τομέα του φαρμάκου)».

Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και άλλες παρεμβάσεις που «θωράκισαν θεσμικά» το Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα:

α) η Επιτροπή ΗΤΑ   που έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί αποδοτικά, να ολοκληρώνει την αξιολόγηση νέων φαρμάκων και να τα αποστέλλει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Υπουργείου, έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί το κλινικό όφελος αλλά και η σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας,

β) η ενσωμάτωση 55 σύγχρονων και λειτουργικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης,

γ) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης στον ΕΟΠΥΥ για την κατ’ εξαίρεση έγκριση φαρμάκων μέσα και εξατομικευμένη πρόσβαση ασθενών σε θεραπείες,

δ) η διαμόρφωση πλαισίου για θεσμικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις πολιτικές δυνάμεις (Επιτροπή Φαρμακευτικής Δαπάνης του υπουργείου Υγείας, Διακομματική Επιτροπή της Βουλής).

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που διαμορφώνουν πλέον ένα νέο, διαφορετικό τοπίο στο χώρο του φαρμάκου, είναι από την πλευρά του υπουργείου Υγείας η πολιτική απάντηση στην ασυδοσία των προηγούμενων χρόνων και στην ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου που οδήγησε στο party του φαρμάκου. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να προχωρά παράλληλα με την αναγκαία διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές όλων των πτυχών του σκανδάλου της Novartis ή άλλων υποθέσεων διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας», σημείωσε.

Πηγη:https://virus.com.gr/