Ασφαλιστικές εισφορές 2019: Τι αλλάζει για τους νέους επιστήμονες;

Για τους νέους επιστήμονες  το «καθεστώς» στο ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης, δεν φέρει εντυπωσιακές αλλαγές μείωσης το 2019 .

Συγκεκριμένα , από πρώτη  Ιανουάριου του 2019 για τους νέους επιστήμονες κάτω της 5ετίας ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου το εξής σχήμα: Για τα πρώτα δύο χρόνια το ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη ήταν 14%, υπολογισμένο σε ελάχιστη βάση των 410 ευρώ, και για τα επόμενα τρία χρόνια το ασφάλιστρο ήταν 17% και πάλι σε αυτήν τη χαμηλότερη ελάχιστη βάση.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις από 1η/1/2019 οι κάτω της 5ετίας επιστήμονες θα έχουν ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη 13,33%, που για την ελάχιστη εισφορά θα υπολογίζεται και πάλι στο μειωμένο ποσό των 410 ευρώ.

Πηγη:https://www.healthweb.gr/