Αυξάνονται οι δαπάνες υγείας των ΗΠΑ την προσεχή δεκαετία

Οι δαπάνες για την υγεία των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο 5,5% ετησίως από το 2018 στην επόμενη δεκαετία και θα φτάσουν σχεδόν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, καθώς περισσότεροι άνθρωποι γίνονται επιλέξιμοι για το Medicare, σύμφωνα με κυβερνητική υπηρεσία υγείας.

Η αύξηση των εισοδηματικών επιπέδων, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που εγγράφονται στο Medicare, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και τα άτομα με αναπηρία, θα προκαλέσουν ραγδαία αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στο 19,4% της αμερικανικής οικονομίας μέχρι το 2027, σύμφωνα με τη Medicaid Services.

Το 2017, οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αντιπροσώπευαν το 17,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Η ετήσια αύξηση των δαπανών για το Medicare αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 7,4% για την περίοδο των 10 ετών, ανέφερε το CMS.

Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις προβλέψεις δαπανών για το Medicaid – το κυβερνητικό πρόγραμμα ασφάλισης για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα – και τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας, τα οποία αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 5,5% και 4,8% αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο. Το CMS δήλωσε ότι αναμένει αύξηση της εγγραφής του Medicare στο 2,9% το 2019.

Οι δαπάνες συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναμένεται επίσης να αυξηθούν και κατά μέσο όρο 5,6% ετησίως μεταξύ 2018 και 2027, καθώς οι εργοδότες και οι ασφαλιστικές εταιρείες ωθούν τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις να ακολουθήσουν καλύτερα τα φάρμακα και καθώς εισέρχονται στην αγορά νέα και δαπανηρά φάρμακα. Ο ρυθμός αύξησης των νοσοκομειακών δαπανών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο 5,6% ετησίως μεταξύ 2018 και 2027.

Μέχρι το 2027, οι ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το 47% των εθνικών δαπανών για την υγεία, έναντι 45% το 2017, σύμφωνα με την έκθεση. Το CMS ανέφερε ότι όλες οι προβολές αντικατοπτρίζουν τους ισχύοντες νόμους και δεν λαμβάνουν υπόψη τις υπό εξέταση πολιτικές αλλαγές.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/