Αυτονομία των νοσοκομείων συζητούν στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας – Πως λειτουργούν

“Οι διοικητές των νοσοκομείων είναι έτοιμοι και αξιολογούνται, αλλά πρέπει να δούμε και τις συνθήκες διαχείρισης. Βελτιωμένες συνθήκες σημαίνει περισσότερο και καλύτερο ΕΣΥ”, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ένωσης Management Υγείας.

Αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης των δημόσιων νοσοκομείων, επιβάλλει η νέα πραγματικότητα.

Οι διοικήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν διαχείριση με τεχνοκρατικό τρόπο και όχι να υπηρετούν το κομματικό μοντέλο.

Το θέμα βρίσκεται σε διαβούλευση στην Πορτογαλία, όπου η Επιτροπή Υγείας του Κοινοβουλίου της χώρας έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την αυτονομία των νοσοκομείων.

Στην Επιτροπή κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ένωσης Management Υγείας (ΑΡΑΗ) Alexandre Lourenço.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γωγώ Οικονομοπούλου, η οποία είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος στο νοσοκομείο “Ελπίς” και μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Managers Υγείας, ο κ. Lourenço ανέφερε τα εξής:

“Η ομάδα εργασίας για την αυτονομία των νοσοκομείων με δέχτηκε σε ακρόαση. Είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ την αξία της αυτονομίας των μονάδων Υγείας, τεκμηριώνοντάς την στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει: αξιολόγηση των αναγκών του πληθυσμού, των υπηρεσιών, τους δείκτες ποιότητας, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια στις επιδόσεις και τον προϋπολογισμό.

Στις δημόσιες πολιτικές χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον εντοπισμό των προβλημάτων. Έχει σημασία να συζητήσουμε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΣΥ. Οι διοικητές είναι έτοιμοι και αξιολογούνται, αλλά πρέπει να δούμε και τις συνθήκες διαχείρισης. Βελτιωμένες συνθήκες σημαίνει περισσότερο και καλύτερο ΕΣΥ”.

Σύστημα

Η υγειονομική περίθαλψη στην Πορτογαλία παρέχεται μέσω τριών συνυπάρχοντων συστημάτων: της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (Serviço Nacional de Saúde, SNS), των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για ορισμένα επαγγέλματα (υποσυστήματα Υγείας) και της εθελοντικής ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας.

Το SNS παρέχει καθολική κάλυψη, παρόλο που πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί μέτρα, όπως η εισαγωγή τέλους χρήσης στο τέλος της θεραπείας.

Επιπλέον, περίπου το 25% του πληθυσμού καλύπτεται από τα υποσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 10% από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης και άλλα 7% από αμοιβαία κεφάλαια.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της πολιτικής για την Υγεία καθώς και για τη διαχείριση του SNS. Ο Ρυθμιστικός Φορέας Υγείας (ERS) είναι δημόσιος, ανεξάρτητος και έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση της δραστηριότητας όλων των δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Υπηρεσία

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (SNS) είναι το σύστημα με το οποίο το κράτος διασφαλίζει το δικαίωμα στην προστασία της Υγείας, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει το πορτογαλικό Σύνταγμα. Δημιουργήθηκε το 1979 και λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Το SNS χαρακτηρίζεται ως εθνικό, καθολικό, γενικό και ελεύθερο. Παρέχει υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, ενώ και οι αλλοδαποί κάτοικοι έχουν πρόσβαση. Καλύπτει όλο το εύρος της υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι δωρεάν, καθώς χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Χρεώνονται, ωστόσο, ορισμένα τέλη, όχι για τη χρηματοδότηση του συστήματος, αλλά κυρίως για τον έλεγχο της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει στα “επείγοντα” του νοσοκομείου ένα άτομο που έχει ελαφρύ τραυματισμό.

Το σύστημα διαχειρίζεται η Κεντρική Διοίκηση του Συστήματος Υγείας (ACSS) και οι πέντε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας (Βόρεια, Κέντρο, Λισαβόνα και Τάγος, Alentejo και Algarve).

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr