Α. Ακράτος: Αδυναμία χάραξης τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας λόγω απουσίας αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων

Συνέντευξη του κ. Ανδρέα Ακράτου, Pricing & Market Access Affairs Officer, της CHIESI HELLAS S.A. στο Iatronet.

Για την απουσία αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων που δυσχεραίνει τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας, για τις στρεβλώσεις των προηγούμενων ετών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη διαθεσιμότητα καινοτόμων σκευασμάτων, για τα μέτρα υπερφορολόγησης που αναχαιτίζουν την πορεία ανάπτυξης, αλλά και για την στρατηγική της εταιρείας μίλησε στο Iatronet, o κ. Ανδρέας Ακράτος, Pricing & Market Access Affairs Officer της CHIESI HELLAS S.A.

Η μη ύπαρξη μητρώων ασθενών στην Ελλάδα, πόσο δυσχεραίνει την είσοδο σκευασμάτων στην ελληνική αγορά; Τι επιδημιολογικά στοιχεία έχουμε για τις σπάνιες παθήσεις στη χώρα;

Η απουσία αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων οδηγεί σε αδυναμία χάραξης τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στον προγραμματισμό της υγειονομικής περίθαλψης, με συνέπεια η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες να παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Η ανάπτυξη και λειτουργία επιτυχών και βιώσιμων μητρώων ασθενών διασυνδεδεμένων με τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων των δομών του Ε.Σ.Υ.θα συνδράμει ουσιαστικά στην αξιολόγηση των κλινικών επιδόσεων, των τεχνολογιών υγείας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και των πολιτικών υγείας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η ανάγκη για ανάπτυξη μητρώων ασθενών για τις σπάνιες παθήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς πρόκειται για χρόνιες, εκφυλιστικές και συχνά απειλητικές για τη ζωή παθήσεις, που για χρόνια μένουν αδιάγνωστες ή λανθασμένα διαγνωσμένες, με μέσο χρόνο διάγνωσης τα 6 έτη με συνέπεια την χορήγηση ακατάλληλων θεραπειών. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 6.000-8.000 σπάνιες παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν περίπου 30 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες και 300 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως και για το 95% αυτών δεν υπάρχει θεραπεία. Ως Chiesi, το 2019, δημιουργήσαμε τη μονάδα Global Rare Diseases που βρίσκεται στη Βοστώνη και επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών για τους ανθρώπους που πλήττονται από σπάνιες ασθένειες και σήμερα δεν έχουν καμία θεραπεία ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες και αυτό το κενό φιλοδοξούμε να καλύψουμε.

Μετά από πόσο χρόνο -και εφόσον έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μηχανισμό- εισέρχονται στην αγορά τα νέα σκευάσματα; Τι βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να συντομεύσει ο χρόνος;

Η πρόσβαση των ασθενών σε νέα καινοτόμα σκευάσματα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα των υγειονομικών συστημάτων ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Οι στρεβλώσεις των προηγούμενων ετών είχαν ως αποτέλεσμα τη διαθεσιμότητα μόνο του 40% των φαρμάκων που έλαβαν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μηχανισμό σύμφωνα με τα στοιχεία του «Δείκτη αναμονής» (Patient Waiting Access toInnovative Therapies – WAIT Indicator), που εξέδωσε η  EFPIA.Αυτό επιβεβαιώνεται και από την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην ελληνική αγορά ως προς την κυκλοφορία νέων καινοτόμων σκευασμάτων, καθώς στον πρόσφατο κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων συμπεριελήφθησαν σκευάσματα που έλαβαν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μηχανισμό πριν από 4 έτη. Παρά τις προσπάθειες και το έργο των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης, οι καθυστερήσεις στην αποζημίωση νέων σκευασμάτων παραμένουν μεγάλες έχοντας αρνητική επίπτωση  στους Έλληνες ασθενείς. Η ίδρυση και στελέχωση ενός οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας  που θα λειτουργεί στα πρότυπα Ευρωπαϊκών οργανισμών, η κατάργηση του εξωτερικού κριτηρίου των χωρών, η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από τη στιγμή της έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μηχανισμό,  η αποζημίωση και η μη παραπομπή σε διαπραγμάτευση όσων σκευασμάτων δεν επιφέρουν επίπτωση στον προϋπολογισμό και η συνοπτική αξιολόγηση των ορφανών φαρμάκων δύναται να αποτελέσουν βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα συντομεύσουν τον χρόνο διάθεσης ενός νέου καινοτόμου σκευάσματος στους Έλληνες ασθενείς. Ως Chiesi, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για την επέκταση της διαθεσιμότητας των φαρμάκων μας, ιδίως για τους ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες  με μεγάλη επιβάρυνση, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε υπόψιν την μακροπρόθεσμή βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Αυτή είναι μία συνεχής προσπάθεια που επικεντρώνεται στη συνεργασία με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες.

Η φοροεισπρακτική πολιτική του κράτους μέσω του clawback, πόσο επιβαρύνει τα καινοτόμα σκευάσματα ;

Η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας είναι μια συνθήκη πρωτεύουσας σημασίας προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να μπορεί να υιοθετεί και να ενσωματώνει τις νέες καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις. Η επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας μεταξύ οικονομικά προσιτής υγειονομικής περίθαλψης και βιώσιμης τιμολόγησης είναι ο στόχος μας στην Chiesi. Η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας είναι καθοριστική στη δημόσια υγεία, αλλά και στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στις επενδύσεις και την οικονομία της χώρας. Οι πόροι που διατίθενται στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου έχουν υψηλό δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, καθώς κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στον κλάδο του φαρμάκου,σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ-ΣΦΕΕ, οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας κατά 4,1 ευρώ. Τροχοπέδη στην πορεία ανάπτυξης, όμως, συνεχίζουν να αποτελούν τα μέτρα υπερφορολόγησης, μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων.  Ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) είναι ένα οριζόντιο μέτρο, που θεσπίστηκε ως έκτακτο και μετατράπηκε σε μόνιμο, που επιτείνει τις στρεβλώσεις, δεν συμβάλλει στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και εμποδίζει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα σκευάσματα. Η επιβάρυνση των καινοτόμων σκευασμάτων μετά την υποβολή των υποχρεωτικών εκπτώσεων προκύπτει έως και 50% από την αρχική τιμή διάθεσής τους, η οποία είναι μια από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η ανάγκη προσδιορισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με βάση τις πραγματικές ανάγκες, ο καθορισμός της πολιτείας ως συνυπεύθυνης για τον έλεγχό της και η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Ποια είναι η στρατηγική της Chiesi για το 2021 και ποιοι οι πυλώνες ανάπτυξής της;

Η επιχειρηματική μας στρατηγική μπορεί να συνοψιστεί με έναν απλό τρόπο: στοχεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, επανεξετάζοντας και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο εργασίας μας σε όλες τις δραστηριότητές μας με γνώμονα τη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους, για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την κοινωνία. Οι θεραπείες των αναπνευστικών παθήσεων αποτελούν τον κυριότερο πυλώνα μας. Από εκεί ξεκίνησε η εταιρεία και ιστορικά αποτέλεσαν το βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Chiesi. Ωστόσο, θεωρούμε όλες τις θεραπευτικές μας κατηγορίες εξίσου σημαντικές και καθώς εξελισσόμαστε, η στρατηγική μας εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας μας και των δυνατοτήτων μας σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς. Έτσι πέρα από τα αποφρακτικά νοσήματα όπως  το άσθμα και τη ΧΑΠ, η  Chiesi θα εστιάσει στην Κυστική Ίνωση και τα νοσήματα των πρόωρων νεογνών. Βασικό επίσης πυλώνα θα αποτελέσει το νέο μας τμήμα Σπανίων Παθήσεων με επίκεντρο τα Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα και τις σπάνιες αιματολογικές και οφθαλμολογικές διαταραχές. Σύντομα αναμένουμε τη χορήγηση, σε ασθενή στην Ελλάδα, της πρώτης εγκεκριμένης θεραπείας για την α-μαννοσίδωση, μία ιδιαίτερα σπάνια πολυσυστημική νόσο. Αυτό το γεγονός αποτελεί ορόσημο για όλους εμάς στην Chiesi Hellas καθώς πιστεύουμε ότι το καθήκον ενός ηγέτη της αγοράς δεν είναι απλώς η ανάπτυξη αξιόπιστων φαρμάκων, αλλά και η παροχή ενός πλήρους φάσματος καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών ‘’σπάνιων’’ ή μη. Έως το 2025 φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, παθολογίες νεογνών, σπάνιες παθήσεις και άλλες καταστάσεις υγείας που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους ασθενείς και σε αυτούς που τους φροντίζουν, καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση των αναγκών τους. Στην Chiesi, oι ασθενείς αποτελούν την αφετηρία και τον προορισμό ταξιδιού μας.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/