Α. ΞΑΝΘΟΣ: μονόδρομος η Ευρωπαϊκή προοπτική.

Για τις ανάγκες των Εθνικών Συστημάτων Υγείας

Μόνο η ευρωπαϊκή προοπτική είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πολυσύνθετες ανάγκες των εθνικών Συστημάτων Υγείας, να αναχαιτίσει τις «επιθετικές» λογικές της εμπορευματοποίησης της Υγείας και να επιτελέσει το πρόταγμα της Ισότητας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Δημοκρατίας, δήλωσε ο έλληνας υπ. Υγείας A.Ξανθός κατά την παρέμβασή του στη θεματική συζήτηση για «το μέλλον της Υγείας στην ΕΕ», στο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο. Αναφερόμενος στους άξονες της συνεργασίας των κρατών- μελών της ΕΕ, σημείωσε ότι έχουν ήδη διαφανεί και είναι οι εξής: φαρμακευτική πολιτική που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες μέσω «δίκαιων» και βιώσιμων τιμών στα ακριβά φάρμακα. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων, ιδιαίτερα στο πεδίο της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), της έρευνας, των εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, της «ιατρικής ακριβείας». Αντιμετώπιση κάθε διακινδύνευσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας εξ’αιτίας της διασυνοριακής επικοινωνίας και της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης και αποτελεσματικής αποτροπής «ξεχασμένων» ή «αναδυόμενων» υγειονομικών απειλών. Σχετικά με την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), ο κ. Ξανθός υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθούν τα κράτη μέλη, παρουσιάζουν αποκλίσεις που αυτονόητα έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση των αγορών στον Ευρωπαϊκό χώρο, τη μη αποδοτική χρήση των πόρων και κατ’ επέκταση τις υγειονομικές ανισότητες. Γι’ αυτό προκύπτει όμως η ανάγκη ενίσχυσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας σ’ αυτό το σημαντικό θέμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κοινής μεθοδολογίας, προτυποποίησης διαδικασιών, αλληλοεπικάλυψης εργασιών και επιπρόσθετου κόστους, που δημιουργούν καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στη καινοτομία.

Πηγη:healthDaily