Βελτιωμένες μεν, ασαφείς δε οι νέες συμβάσεις με τους οικογενειακούς γιατρούς

Εκτός κάθε προγραμματισμού έχουν οδηγηθεί τα σχέδια μετασχηματισμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που στηρίζεται στους οικογενειακούς γιατρούς, μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες της Αριστοτέλους να στελεχώσει και να στεγάσει τις ΤοΜΥ και να προσφέρει ικανοποιητικές συμβάσεις στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς.
Αν και το πρόσφατο “στραπάτσο” της προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ δεν “μέτρησε” τελικά για το “κλείσιμο” της 4ης αξιολόγησης, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υποχρεώθηκε σε “αναδίπλωση” προκειμένου να συμπληρώσει προσωπικό για την κάλυψη του πληθυσμού. Έτσι, επανήλθε με μία νέα πρόταση προς τους οικογενειακούς γιατρούς, με βελτιωμένο “πακέτο” αποδοχών.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται αυξημένη αντιμισθία κατά περίπου 200 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, όμως, ο ΕΟΠΥΥ τροποποίησε και το χρόνο εργασίας, καθιερώνοντας ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο 20 αντί 24 ωρών. Όπως εκτιμά η ΕΛΕΓΕΙΑ το μειωμένο ωράριο για τον ΕΟΠΥΥ διευρύνει τη δυνατότητα ιδιωτικού ιατρείου, η λειτουργία του οποίου θα αποτελεί ένα επιπλέον έσοδο για τον οικογενειακό γιατρό.
Οι νέες συμβάσεις με όλες τις αλλαγές που προβλέπουν, τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασφαλισμένους, εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα την 1η Ιουλίου. Αυτό σημαίνει πως οι οικογενειακοί γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τον Οργανισμό, θα πρέπει για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους να εκδηλώσουν εν νέου το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με τους νέους όρους. Γι’ αυτό και στο διάστημα που μεσολαβεί, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επανενεργοποιηθεί, ενώ θα μείνει ανοικτή μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.
Το υπουργείο Υγείας εκτιμά πως με τις συνδυαστικές αυτές ενέργειες η προκήρυξη αυτή τη φορά θα έχει καλύτερη “τύχη”. Εξάλλου, και η ΕΛΕΓΕΙΑ “βλέπει” με “καλό μάτι” τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν, αν και απέχουν από τις προτάσεις της. Διατηρεί, παράλληλα, επιφυλάξεις για τις νέες συμβάσεις όσο οι όροι τους δεν αποσαφηνίζονται. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές ακόμα ποια θα είναι η χρονική διάρκεια των ραντεβού, ο τρόπος κλεισίματος των ραντεβού, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών από το σύστημα ραντεβού, τι προβλέπεται για τις κατ’ οίκον επισκέψεις, για το δικαίωμα άδειας για τον ΟΙ και για τη διαδικασία αναπλήρωσης του ΟΙ που βρίσκεται σε άδεια κ.ο.κ.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr