«Βρέχει» προεκλογικές παροχές και για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς! Από 500 ευρώ στα 1187 το κλινικό επίδομα

Συνεχίζονται με …αμείωτη ένταση όπως φαίνεται οι προεκλογικές παροχές, αφού με μια απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίστηκε το νέο κλινικό επίδομα, η ειδική αμοιβή δηλαδή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πανεπιστημιακοί γιατροί στις κλινικές.

Μία απόφαση που βέβαια δεν είναι χωρίς κόστος αφού η ετήσια δαπάνη αγγίζει τα
18.104.363,88 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού́ των νοσοκομείων που θα καταβάλλουν την ειδική αμοιβή στους πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Μέχρι πρόσφατα και με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οι πανεπιστημιακοί γιατροί λάμβαναν 500 ευρώ. Μάλιστα είχε προκληθεί και δυσαρέσκεια στους πανεπιστημιακούς γιατρούς της Θεσσαλονίκης καθώς εκείνοι δεν εισέπρατταν το σχετικό επίδομα.

Φαίνεται ωστόσο ότι η κυβέρνηση εν μέσω προεκλογικής περιόδου γίνεται …γαλαντόμα και αποφασίζει να χορηγήσει ειδική αμοιβή σε όλους τους πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

«Καθορίστηκε, με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας το ύψος της ειδικής αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής-ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε πανεπιστήμια, να καταβάλλεται από τις πιστώσεις του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο, που παρέχουν ως εξής:

2. Η καταβολή της ειδικής αμοιβής στους δικαιούχους θα γίνεται δεδουλευμένα και η πληρωμή θα διενεργείται στο τέλος κάθε μήνα με ξεχωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου.

3. Η ειδική αμοιβή θα περικόπτεται για οποιονδήποτε λόγο πλην της περίπτωσης που χορηγείται κανονική άδεια. Στην περίπτωση περικοπής καταβάλλεται στον δικαιούχο μειωμένο ποσό και ο μήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο (22) ημέρες».

Τι ίσχυε με απόφαση του 2017

Αξιοσημείωτο είναι πως με βάση την απόφαση της κυβέρνησης για το μεσοπρόθεσμο, που δημοσιεύτηκε στις 19.05.2017, οι επιπλέον αμοιβές περιορίζονταν στο εξής:
«Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο
ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων:
i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450)
ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.».

 

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr