Βόμβα Ηλία Σιώρα για τον προϋπολογισμό του «Ευαγγελισμού»: Υπάρχει πρόβλημα!

Νοσηλεύουν 60.000 ασθενείς ετησίως. Πραγματοποιούν πάνω από 12.000 χειρουργικές επεμβάσεις. Εργαστηριακά διεκπεραιώνουν πάνω από 8,5 εκ. εξετάσεις. Ακόμα και με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) και με επίσημους υπολογισμούς το μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή είναι 2.100 ευρώ. Συνεπώς, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μόνο για τους νοσηλευόμενους η επιχορήγηση πρέπει να ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ! Και δεν συζητάμε καν για τους ανασφάλιστους που η Πολιτεία δεν δίνει ούτε ένα ευρώ παραπάνω!
γράφει ο Ηλίας Π. Σιώρας, δ/ντής Καρδιολογίας, αντιπρόεδρος ΕΙΝΑΠ, πρόεδρος Σωματείου Ευαγγελισμού
Μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας στον «Ευαγγελισμό» και εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης επί 7 συνεχείς θητείες, θεωρώ ότι μπορεί ένας γιατρός να τοποθετηθεί τεκμηριωμένα για ορισμένα κύρια ζητήματα που αφορούν τον προσανατολισμό του μεγαλύτερου Νοσοκομείου της χώρας. Και λέγοντας προσανατολισμό εννοείται ότι ο «Ευαγγελισμός» πρέπει όλο και περισσότερο να καλύπτει ανάγκες του πληθυσμού σε τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο ακόμη επίπεδο.
Σήμερα οι προσερχόμενοι για υπηρεσίες Α΄ βαθμού φροντίδας στα τακτικά ιατρεία, επείγοντα, ξεπερνούν τις 500.000 ετησίως, ενώ στα εργαστήρια τα 8,5 εκατομμύρια εξετάσεις! Εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο σκοπός του νοσοκομείου. Η υπόθεση της ΠΦΥ είναι τεράστιο θέμα και θέλει προϋπολογισμό, δομές, προσωπικό, αφορά όλη τη χώρα και δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε ένα σημείωμα, που σκοπό έχει – αναφέρεται ΕΥΘΕΩΣ – την ευαισθητοποίηση για τη χρηματοδότηση του «Ευαγγελισμού» από τον κρατικό προϋπο­λογισμό απευθείας.
Τα προηγούμενα χρόνια για λειτουργικές δαπάνες το ποσό κυμαινόταν περίπου στα 110 εκ. € (με τις πρόσθετες επιχορηγήσεις!). Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για το 2018 τη στιγμή που οι ανάγκες αυξάνονται. Πάντα προέκυπταν προβλήματα έγκαιρης και επαρκούς προμήθειας αντιδραστηρίων, υγειο­νομικού υλικού, φαρμάκων κλπ. υλικών, από τα πιο μικρά σε δαπάνη (λαβίδες, αντιδραστήρια, απλά χειρουργικά εργαλεία κλπ.) μέχρι τα πιο δαπανηρά (καθετήρες, ορθοπεδικά υλικά, βηματοδότες, νευροδιεγέρτες κλπ.). Το φαινόμενο εντάθηκε την τελευταία 10ετία. Αντίστοιχα, όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι κατά το ίδιο διάστημα αυξήθηκε και η νοσηρότητα του πληθυσμού.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ!
Με το παρόν σημείωμα δεν θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα εξίσου σοβαρά προβλήματα ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κλπ. για τα οποία το Σωματείο μας έχει κάνει πάμπολλες κινητοποιήσεις και αναφορές.
Γίνεται αναφορά ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΞΥΤΑΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΧΟ­ΡΗΓΗΣΗΣ!!! Κι αυτό γιατί πέραν του μισού εκατομμυρίου πληθυσμού που δέχεται υπηρεσίες ΠΦΥ, στον «Ευαγγελισμό»:
1. Νοσηλεύονται ετησίως περίπου 60.000 ασθενείς.
2. Πραγματοποιούνται πάνω από 12.000 χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο – οι πιο πολλές βαριές.
3. Τα εργαστήριά μας διεκπεραιώνουν πάνω από 8,5 εκ. εξετάσεις ετησίως.
Το τι σημαίνουν τα παραπάνω και χωρίς εξειδικεύσεις φαίνεται και από το γεγονός ότι ακόμα και με αυτά τα απαράδεκτα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) και με επίσημους υπολογισμούς το μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή είναι 2.100 €.
Συνεπώς ΜΟΝΟ για τους νοσηλευόμενους η επιχορήγηση πρέπει να ξεπερνά τα 125 εκ. €!! Αν προσθέσουμε και τις υπηρεσίες ΠΦΥ, τις πληρωμές των επικουρικών, των εργολαβικών και των συμβασιούχων, το ποσό πρέπει να είναι πολλαπλάσιο.
Να σημειώσουμε ότι για νοσηλεία ανασφαλίστων απαιτούνται πάνω από 7 εκ. €! Για τους ανασφάλιστους δεν έχει γίνει καμιά επιπλέον επιχορήγηση!
Με όλες αυτές τις αριθμητικές αναφορές γίνεται κατανοητό ότι ο «Ευαγ­γελισμός» δεν μπορεί να προχωρήσει απερίσπαστος στο έργο του, που πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Υγείας ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΩΡΕΑΝ!
Αγωνία
Δεν μπορούμε να ζούμε με την αγωνία (κι εμείς και οι ασθενείς μας) αν και πότε θα έχουμε αντιδραστήρια για εξειδικευμένες εξετάσεις ή πότε θα έρθει η λυχνία για τον αγγειογράφο, πότε θα συντηρηθούν τα παλαιά, πέραν της 15ετίας, μηχανήματα (μικροσκόπια, ενδοσκόπια, αξονικός, μαγνήτης, υπέρηχοι, ακτινολογικά, τεχνητός νεφρός κλπ.).
Σημειωτέον, ο παλαιός εξοπλισμός για να συντηρηθεί απαιτεί τεράστια ποσά, καμιά φορά πολύ μεγαλύτερα από αγορά καινούργιων.
Πρέπει όμως να σημειώσουμε και πολλές εξειδικευμένες λειτουργίες που πραγματοποιούνται σε πολλά τμήματα. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλες σε ένα σημείωμα και υπάρχει ο «κίνδυνος» κάποιες να μην αναδειχθούν.
– Μεταμοσχεύσεις νεφρών, περίπου 30 κατ’έτος με αυξητικό ρυθμό.
– Μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών (αλλογενείς και από εναλλα­κτικούς δότες), πάνω από 80 ετησίως (το μεγαλύτερο κέντρο στην Ελλάδα) με πολύ μακρές νοσηλείες.
– Όλο και αυξανόμενος αριθμός λαπαροσκοπικών επεμβάσεων με ικανό κόστος η κάθε μία λόγω απαιτούμενων υλικών.
– 1.500 επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές, θωρακοχειρουργικές και ενδαγγειακές (με τοποθέτηση stents στον αγγειογράφο). Αυξανόμενος ρυθμός με πολύ ακριβά υλικά.
– Νευροχειρουργικές επεμβάσεις, σε μερικές από τις οποίες χρειάζεται τοποθέτηση νευροδιεγέρτη (πολύ υψηλό κόστος).
– Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν 60 εμβολισμοί εγκεφαλικών αρτηριών στον αγγειογράφο. Το κράτος και οι ασθενείς «κέρδισαν» πάνω από 1 εκ. € συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα, όπου πήγαιναν σχεδόν όλα τα ανευρύσματα. ΟΜΩΣ, δεν ήρθε από το κράτος ενίσχυση γι’αυτή την ανάγκη.
– Περίπου 1.500 υψηλού επιπέδου πράξεις στο εργαστήριο ηλεκτρο­φυσιολογίας (ablation, βηματοδότες, απινιδωτές, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες). Μόνο στη Β΄ Καρδιολογική γίνονται το 40% των πανελ­λαδικά διενεργούμενων θεραπειών αρρυθμιών (ablations) και η λίστα αναμονής ξεπερνά το τρίμηνο.
– Αιμοδυναμικό εργαστήριο: Πάνω από 200 πρωτογενείς αγγειοπλαστικές τις πρώτες ώρες του οξέος εμφράγματος, 1.500 απλές στεφανιογραφίες και 700 με τοποθέτηση stents. Τεράστιος όγκος δουλειάς.
– Στα εργαστήρια: Βιοχημικό, Παθολογοανατομικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Αιμοπαθολογοανατομικό, Κυττα­ρολογικό, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό διενεργείται τεράστιο έργο. Εκτός από τις 8,5 εκ. εξετάσεις ετησίως για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Για αρκετές εξετάσεις λειτουργούν ως ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Ο μειωμένος προϋπολογισμός προβλέπει 1,6 εκ. € για αντιδραστήρια συγκε­κριμένου εργαστηρίου, ποσό που επαρκεί για 6 μήνες.
– Λειτουργούν 100 εξειδικευμένες κλίνες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΝΗΨΗΣ, ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ). Είναι κατανοητό ότι η ασφαλής λειτουργία τους δεν απαιτεί μόνο μόνιμο προσωπικό (τεράστιες οι ελλείψεις) αλλά και εξοπλισμό (ο υπάρχων είναι κατά βάση απαρχαιωμένος) και υψηλού κόστους αναλώσιμα.
Κλινικές
– Οι Παθολογικές Κλινικές, οι Πνευμονολογικές, η Ενδοκρινολογική η Ογκολογική η Ρευματολογική, κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να αποκτήσουν έναν δικό τους καρδιο­γράφο, έναν απινιδωτή, ένα monitor, μια αντλία χορηγήσεως υγρών. Μετατρέπουν συχνά κοινές κλίνες σε «ΜΕΘ» λόγω υπερπληρότητας των κλινών Εντατικής, και στον «Ευαγγελισμό», και στο λεκανοπέδιο.
– Η Ψυχιατρική με τις 20 οργανικές κλίνες και τα 25 ράντζα στο διάδρομο έχει θρηνήσει και θύματα από τις κακές συνθήκες νοσηλείας , αλλά και άδικη καταδίκη νοσηλευτή που πλήρωσε ευθύνη της πολιτείας.
– Ένας παλαιάς τεχνολογίας μαγνητικός τομογράφος, ένας παμπά­λαιος αξονικός και ένας αξονικός 5ετίας, αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και μόνο τους νοσηλευόμενους. Έτσι έχουμε και 10ωρα αναμονής μέχρι να γίνει η αξονική, πολυήμερη αναβολή μαγνητικής ή αξονικής για τους νοσηλευόμενους, με συνέπεια παράταση νοσηλείας ή παρα­πομπή σε ιδιωτικά εργαστήρια.
_ Η αιμοδοσία λόγω έλλειψης προσωπικού έχει μειώσει εδώ και λίγα χρόνια τις βάρδιες για αιμοδότες από 11 σε 6! Αναμένει εδώ και 2 χρόνια να μετεγκατασταθεί σε ανθρώπινο χώρο.
_ Η Νεφρολογική κλινική με δεκάδες αιμοκαθαιρόμενους ασφυκτιά λόγω έλλειψης προσωπικού και παλαιότητας μηχανημάτων (μηχανήματα αιμοκάθαρσης από το 1984!!).
_ Οι Χειρουργικές κλινικές , η ΩΡΛ , οι Ορθοπεδικές , η Γναθοχειρουργική , η Οφθαλμολογική, η Ουρολογική , η Πλαστική χειρουργική, οι Καρδιο-Θωρακο –Αγγειοχειρουργική, αναμένουν εναγωνίως τη λειτουργία των 9 κλειστών χειρουργικών αιθουσών και της νέας μονάδας . Μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμός είναι το ζητούμενο!!
Η συνολική εικόνα και τα επιμέρους παραδείγματα αναφέρονται για να καταδείξουν στους αρμόδιους ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ.
Γενικά, δεν επιτρέπεται ο όρος υποχρηματοδότηση όταν μιλάμε για διασφάλιση παροχών υγείας!
Δεν μπορεί να είναι ο «Ευαγγελισμός» πεδίο δόξης (και φοροαπαλλαγής) λαμπρό για διάφορους «δωρητές» ή να απλώνει το χέρι για δωρεές σαν επαίτης. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.
Αν περιμένουμε από τον ΕΟΠΥΥ να χρηματοδοτήσει τον «Ευαγγελισμό» …χαθήκαμε!! Ενώ οι Προϋπολογισμοί 2017 και 2018 προβλέπουν «έσοδα» από τον ΕΟΠΥΥ περίπου 55 εκ. € κατ’έτος, τελικά ένα ελάχιστο ποσοστό φτάνει στον «Ευαγγελισμό». Μην ξεχνάμε ότι κι αυτά ακόμη τα λίγα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ προέρχονται από τα ματωμένα πλεονάσματα των μνημονίων.
Μήπως κάποιοι τελικά περιμένουν έσοδα από τα «απογευματινά ιατρεία» και την εν γένει, ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του νοσοκομείου; Δηλαδή, από το επιπλέον χαράτσωμα των ασθενών;
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι «εισπράξεις» από τα απογευματινά ιατρεία για το 2017 ήταν περίπου 600.000 €, ενώ και 4,5 εκ. € εισπράχθηκαν το 2017 αλλά αφορούσαν υπηρεσίες πολλών προηγουμένων ετών. Εννοείται ότι υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΗ διαφωνία μας στο να πληρώνουν στα απογευματινά ιατρεία οι ασθενείς, άμεσα ή έμμεσα μέσω Ταμείου.
Δυστυχώς υπάρχει ανάγκη να αναφερόμαστε σε αριθμούς, σε ποσά, σε ποσοστά, σε προϋπολογισμούς. Γιατί η κυρίαρχη σχέση μεταξύ «παρόχου» και «πελάτη» είναι εμπορευματική. Κι ας λένε οι κρατούντες ότι «η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα».
Ο ασθενής προστρέχει στο δημόσιο νοσοκομείο την ώρα της ανάγκης του κι όχι από επιλογή και γι’αυτό τον λόγο δικαιούται δωρεάν και αμέριστη φροντίδα και παροχές υγείας με βάση την εξέλιξη της επιστήμης κι όχι …κοιτώντας στον στην τσέπη!
Θυμίζω ξανά ότι και το Σωματείο μας κατ’επανάληψη έχει μιλήσει και αγωνίζεται σταθερά για τα προβλήματα και του προϋπολογισμού και για την εγκληματική πλέον έλλειψη προσωπικού (σε όλες τις ειδικότητες) και για τον απίστευτο όγκο δουλειάς με τη συνακόλουθη εντατικοποίηση και εξουθένωση των υγειονομικών και για τις απαράδεκτες κι ανθυγιεινές συνθήκες δουλειάς και την ανάγκη ένταξης στα ΒΑΕ, και για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό και για την εντεινόμενη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και για την ΠΦΥ και συστήματος πρόληψης και…και..
Δίνεται έμφαση στον προϋπολογισμό μέσω αυτού του σημειώματος γιατί και ο πιο δύσπιστος οφείλει να αντιληφθεί ότι αν θέλουμε να έχουμε υψηλού επιπέδου, αξιόπιστες, άμεσες και ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες υγείας, ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.
Η «ανάθεση» σε φορείς-πελάτες τύπου ΕΟΠΥΥ, η προσδοκία εσόδων από τα απογευματινά ιατρεία και τις κλινικές μελέτες ή τις δωρεές, διαιω­νίζουν την εμπορευματοποίηση. Ο ελληνικός λαός ακριβοπληρώνει για την Υγεία του 4 φορές: άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις. Ίσως και 5 (;) φορές αν προσθέ­σουμε τα περιβόητα «φακελάκια».
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ!
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛ) ΚΑΙ ΩΘΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ….ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!!!
Το ότι ψηφίστηκε ένας κρατικός προϋπολογισμός που έχει καθηλώσει ή και μειώσει τις κρατικές δαπάνες υγείας και την επιχορήγηση των νοσο­κομείων, δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε αδρανείς και δεν θα διεκδικούμε ακόμη και το αυτονόητο.
Σαν λειτουργοί της Υγείας απαιτούμε να μπορούμε να αξιοποιούμε ό,τι καινούργιο και ωφέλιμο έχει ανακαλύψει η Επιστήμη και η Τεχνο­λογία για την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση της Υγείας.
Αυτό δεν γίνεται σήμερα – ούτε και χτες!.
ΓΙ’ΑΥΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ!
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr