Β. Μαράκα: Ολιγωρία ΕΟΦ για την «Κίτρινη Κάρτα» του ασθενούς

Την ολιγωρία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως προς τη χρήση και τα «προνόμια» που εξασφαλίζει η «Κίτρινη Κάρτα» στους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας καταγγέλλει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ατόμων με ΣΚΠ (ΠΟΑμΣΚΠ), κ. Βάσω Μαράκα, διεκδικώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου συνεργασίας με τους φαρμακοποιούς, με αμφίδρομη ενημέρωση, στον αγώνα της δύσκολης αυτής νόσου.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Οι φαρμακοποιοί μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση του κοινού για την Κίτρινη Κάρτα και Λευκή Κάρτα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση τους» όπως τονίζει η κ. Βάσω Μαράκα, μιλώντας στο healthpharma.gr, υπογραμμίζοντας πως «Θα επιθυμούσαμε ως Ομοσπονδία όλα τα φαρμακεία να προμηθευτούν έντυπα κίτρινης και λευκής κάρτας και να ενημερώνουν τους πελάτες τους πως και γιατί πρέπει να την χρησιμοποιούν. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας».

«Ο φαρμακοποιός, ο οποίος συχνά γίνεται ο βασικός αξιόπιστος ιατρικός σύμβουλος – ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας – μπορεί να συμμετέχει σε εκστρατείες ενημέρωσης και πρώιμης διάγνωσης της νόσου αλλά και κατάργησης του στιγματισμού και της απομόνωσης των ΑμΣΚΠ» σημειώνει.

Τι είναι η Κίτρινη Κάρτα;

Η Κίτρινη Κάρτα (που ονομάζεται και Δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών) είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Οι επαγγελματίες Υγείας και οι ασθενείς πρέπει να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ακόμη και εάν αυτή αναγράφεται στο Φύλλο οδηγιών του σκευάσματος).

Η Κίτρινη Κάρτα αποτελεί τρόπο συλλογής πληροφοριών ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. Κάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική.

Κατά την παραλαβή τους όλες οι αναφορές καθίστανται ανώνυμες τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή/καταναλωτή. Ακολούθως αξιολογούνται και εισάγονται στη τοπική βάση φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance), όπως και στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC) για περαιτέρω αξιολόγηση.

«Στην πλειονότητα τους οι φαρμακοποιοί είναι φιλικοί, σέβονται τα ΑμΣΚΠ και φροντίζουν να τα εξυπηρετούν με κάθε τρόπο. Ακόμη κι αν δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι έχουν τη διάθεση να αναζητήσουν πληροφορίες και να συμβουλεύσουν με επιστημονικό κύρος τα ΑμΣΚΠ.

Ωστόσο, οι ασθενείς αναφέρουν πως δεν είναι όλοι οι φαρμακοποιοί πλήρως ενημερωμένοι για την πάθησή μας και την ποικιλότητα των συμπτωμάτων κάτι που δημιουργεί προβλήματα.

Αν δεν γνωρίζουν τις βασικές θεραπείες μας και τις παρενέργειες τους, τις ανάγκες μας όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, σε υγειονομικά υλικά κλπ τότε ο φαρμακοποιός παραμένει ένας απλός πωλητής με τον κίνδυνο να προκαλέσει επιδείνωση της υγείας του πάσχοντα».

…και η Λευκή Κάρτα

Η Λευκή Κάρτα ή Κάρτα Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 2197Β/2-10-2009, ΦΕΚ 2198Β/2-10-2009, ΦΕΚ 1060Β/10-8-2001).

Οι χρήστες ιατροτεχνολογικών προϊόντων (επαγγελματίες υγείας) αλλά και οι ασθενείς – καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν όλα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή τους συμπληρώνοντας στην ελληνική γλώσσα την ειδική κάρτα αναφοράς περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Λευκή Κάρτα).

«Έχουμε αντιληφθεί πως στα φαρμακεία δεν υπάρχουν Κίτρινες και Λευκές κάρτες. Αλλά και η πλειονότητα όσων επισκέπτονται τα φαρμακεία δεν γνωρίζουν την χρήση τους και δεν τις αναζητούν. Ακόμη και όσοι γνωρίζουν πως υπάρχει ο θεσμός της Κίτρινης Κάρτας θεωρούν πως ο γιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμπλήρωση της, ενώ και ο ασθενής έχει το δικαίωμα, και την υποχρέωση, να την συμπληρώσει (χωρίς να αναφέρει προσωπικά στοιχεία). Μολονότι ο ΕΟΦ δίνει την δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής μέσω fax, δεν έχει μεριμνήσει για τη διάδοση και την ουσιαστική σημασία ύπαρξης τους» όπως καταλήγει η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, κ. Μαράκα.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr