Γερνούν υποδομές και ιατρικός εξοπλισμός στην Ελλάδα – Στο μισό οι επενδύσεις σε σχέση με το 2005

Το 2016 διατέθηκαν στη χώρα μας λιγότερα από τα μισά κεφάλαια σε σύγκριση με το 2005, με σημαντική υποχώρηση κατά 25% τη διετία 2012 – 2013.

Διαλυτικές τάσεις προκαλεί η κρίση στον τομέα της Υγείας. Την αποχώρηση προσωπικού από τις δημόσιες κυρίως δομές συμπληρώνει η μεγάλη μείωση για έργα υποδομής και ιατρικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο “Health at a Glance”, η Ελλάδα εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μία πολύ ανησυχητική εικόνα.
Προβολή
Είναι ενδεικτικό πως οι επενδύσεις το 2016 ήταν λιγότερες από τις μισές που είχαν γίνει το 2005, υποχωρώντας κατά 25% τη διετία 2012 – 2013.
Ακόμη και στην περίπτωση που δεχτούμε πως μέχρι το 2005 υπήρχαν υπερβολικές αγορές εξοπλισμού, είναι προφανές πως τα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί τότε έχουν τεχνολογικά ξεπεραστεί, ενώ είναι αμφίβολο (λόγω παλαιότητας) εάν λειτουργούν όπως πρέπει.
Η χώρα μας διαθέτει για υποδομές Υγείας το 0,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Η μείωση σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε πως το ΑΕΠ έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια κατά 25%.
Με οικονομικούς όρους, η Υγεία θεωρείται τομέας “έντασης εργασίας”, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τον σημαντικότερο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών.
Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό κατέστησαν πολύ σημαντικές, καθώς αναβαθμίστηκε ο ρόλος των διαγνωστικών εξετάσεων και των επεμβάσεων με χρήση ιατρικών μηχανημάτων.

Τάσεις
Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΟΟΣΑ, οι τάσεις διαμορφώνονται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, το οποίο συχνά επιτάσσει οι αποφάσεις για επενδύσεις να αναβάλλονται για το μέλλον.
Εκτιμάται πως το 2016, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν περίπου το 0,6% του ΑΕΠ σε επενδύσεις κεφαλαίου στην Υγεία. Τα ποσά αυτά κατανέμονται στο 9,6% του ΑΕΠ που δαπανάται συνολικά για τις υπηρεσίες Υγείας.
Η Γερμανία έχει τις περισσότερες επενδύσεις, διαθέτοντας για ιατρικό εξοπλισμό το 1,1% του ΑΕΠ της. Ακολουθείται από το Βέλγιο, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Αυστρία, οι οποίες δαπανούν από 0,7% έως 0,85% του ΑΕΠ.
Τις λιγότερες επενδύσεις εμφανίζουν η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Κροατία, διαθέτοντας περίπου το 0,15% του ΑΕΠ.
Πάγιο
Ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον τομέα της Υγείας μετράται με τη συνολική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτήσει οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης.
Από αυτή, αφαιρείται η αξία των εκχωρήσεων περιουσιακών στοιχείων, ενώ λαμβάνεται υπόψη το ότι χρησιμοποιούνται συνεχώς για περισσότερο από ένα έτος.
Η κατανομή ανά στοιχείο ενεργητικού περιλαμβάνει την υποδομή, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών και χειρουργικών μηχανημάτων, των ασθενοφόρων). Περιλαμβάνει, επίσης, λογισμικό και βάσεις δεδομένων.

Πηγη:medispin.blogspot.com