Γιάννης Μπασκόζος: Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν οφείλει μόνο να συγκρατεί τις δημόσιες δαπάνες Υγείας…

Η χρήση νέων τεχνολογιών στο τομέα της υγείας έχει μεγάλη αξία, καθώς μπορεί να αποβεί σε όφελος των ασθενών, αλλά και των λειτουργών υγείας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος, απευθύνοντας χαιρετισμό στο διήμερο συνέδριο Health IT, το οποίο διοργανώνεται από το Health Daily, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία της ΗΔΙΚΑ, του ΕΣΠΥ, του Hl7 και του ΙΤΕ.

Ο κ. Μπασκόζος επεσήμανε ότι η θεματολογία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως: 1. Την εξέλιξη των προσπαθειών του υπουργείου Υγείας για ανεύρεση χρηματοδοτικών πόρων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Την ανάγκη εμπλοκής των στελεχών νοσοκομείων και ΥΠΕ, για να προχωρήσει η εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα. 3. Την εξέλιξη των υπαρχόντων έργων (ΒΙ-Forms, ΒΙ-Ηealth, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της ΠΦΥ, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, εξέλιξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας και ηλεκτρονική τους υποστήριξη). 4. Ανταλλαγή απόψεων για το αύριο της ηλεκτρονικής υγείας. 5. Ενημέρωση για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Υγεία και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωσή του. 6. Ανάδειξη καλών πρακτικών υποστήριξης εφαρμογών ΤΠΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας. 7.Ενημέρωση για τις δράσεις ψηφιακής υποστήριξης των διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. 8. Ενημέρωση για τις αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων και τι σημαίνει αυτό για τον χώρο της υγείας. 9. Ενημέρωση για την πρώτη χρήση στη χώρα μας του νέου Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του νέου μοντέλου ΠΦΥ.

Ο κ. Μπασκόζος εστίασε στο καθεστώς λειτουργίας της ΗΔΙΚΑ, αναφέροντας ότι υπάρχει ένα παράδοξο: Η ΗΔΙΚΑ είναι ο κύριος φορέας που υλοποιεί έργα πληροφορικής στην υγεία, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά υπέρ του δημοσίου, ωστόσο ο φορέας αυτός υπάγεται μόνο στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να υπάρχει νομικά η δυνατότητα άσκησης εποπτείας και από το υπουργείο Υγείας. Όπως ανέφερε: «Εάν θέλουμε να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο που επιτελεί η ΗΔΙΚΑ και που αφορά όλους τους πολίτες, θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς «υιοθεσίας» της», τόνισε ο Γ.Γ. και απηύθυνε έκκληση να βρεθεί λύση στο θέμα μεταξύ των υπουργείων.

Επίσης, έκανε σαφές ότι δεν θα αποτελέσει μόνο η ΗΔΙΚΑ το software house για τα υπό υλοποίηση έργα, αλλά απαιτείται η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, στην οποία προσβλέπει το υπουργείο . Ανέφερε σχετικά ότι υπάρχει θετική διάθεση από τον ιδιωτικό τομέα και θεωρεί δεδομένο ότι θα επιτευχθεί στο τέλος αυτή η συνεργασία, προς όφελος των πολιτών, αλλά και όλων των λειτουργών υγείας που θα κάνουν χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, και αυτό παρά τις αντιρρήσεις και την αρχική κωλυσιεργία που ακολούθησαν ορισμένοι φορείς.

Ανέφερε ότι για να επιτύχει το όλο εγχείρημα απαιτείται η συναίνεση και η ενεργή υποστήριξη των λειτουργών υγείας της χώρας και πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές (υπουργείο και φορείς υγείας) πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει, γιατί το νέο σύστημα θα βοηθήσει όλους και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των λειτουργών υγείας.

Ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας αναφέρθηκε στις προσπάθειες για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τονίζοντας ότι αυτές δεν πρέπει να περιοριστούν στην εξοικονόμηση πόρων, όσο σημαντικός και αν είναι αυτός ο στόχος. Αξία θα έχει τον νέο σύστημα μόνο εάν βελτιώσει τη ζωή των ασθενών και των λειτουργών υγείας, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Ο ΓΓ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των τμημάτων και διευθύνσεων πληροφορικής των νοσοκομείων, την ευθύνη αυτών που καταχωρούν στοιχεία και την ανάγκη άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων και των λογικών καθυστέρησης στο υπουργείο και τα νοσοκομεία.

Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας και στην ανάγκη να επικοινωνούν μεταξύ τους τα πληροφοριακά συστήματα στο σύστημα υγείας.

Τέλος, ο κ. Μπασκόζος έκανε ειδική αναφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, η οποία αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας και δεσμεύτηκε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα πάρουν υπόψη τις ανησυχίες των φορέων των υγειονομικών.