Για κοινή πολιτική της ΕΕ στα ακριβά φάρμακα επιμένει ο Α. Ξανθός

Πιο θαρραλέα βήματα με στόχο τη χάραξη κοινής φαρμακευτικής πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε. ζήτησε ξανά ο Ανδρέας Ξανθός, συμμετέχοντας στις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο Βουκουρέτσι.

Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, επισημαίνεται ότι ο κ. Ξανθός στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ρουμανικής προεδρίας να διατηρήσει στην ατζέντα του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Υγείας το ζήτημα της πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες, με έμφαση στα καινοτόμα φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία ενός συστηματικού διαλόγου αναφορικά με την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική καινοτομία , σε προσιτές τομές και με βιώσιμο τρόπο για τα συστήματα υγείας. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ και ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν τη σημασία της καθολικής κάλυψης και της ισότητας στην Υγεία, ως κρίσιμων δεικτών δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Παρά τις επισημάνσεις και κοινές διαπιστώσεις όμως και παρά τα πολύ χρήσιμα και θαρραλέα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας το 2016, δεν υπήρξε η αναμενόμενη πρόοδος ούτε οι απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες αναδιαμόρφωσης του ανίσχυρου και αναποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο. Είναι γνωστές οι εγγενείς αντιστάσεις σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των ευρωπαϊκών οργάνων στη χάραξη κοινής φαρμακευτικής πολιτικής, αλλά είναι αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποφασιστικά, αναζητώντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις ανάγκες των ασθενών από τη μια, και στη φαρμακοβιομηχανία από την άλλη».

Σε ότι αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, ο κ. Ξανθός προσπάθησε για μία ακόμη φορά να εξωραΐσει τα πράγματα, λέγοντας ότι «δίνουμε προτεραιότητα και έχουμε διασφαλίσει  την ευχερή πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και στα φάρμακα υψηλού κόστους ( ΦΥΚ) , σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)».

Η πραγματικότητα είναι ότι η πρόσβαση των ασθενών στα νέα και ακριβά καινοτόμα φάρμακα γίνεται μόνο και μόνο επειδή οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν επωμιστεί το κόστος. Ο προϋπολογισμός για τη φαρμακευτική δαπάνη παραμένει καθηλωμένος εδώ και 3 χρόνια κοντά στα 2 δις ευρώ, ενώ οι πόροι που αφορούν τις εκπτώσεις και επιστροφές, που πληρώνουν οι εταιρείες για το 2018 ξεπερνούν το 1,4 δις.

Ο υπουργός Υγείας στην ομιλία του έκανε λόγο «για προσπάθεια διευκόλυνσης των κλινικών μελετών στη χώρα μας», αλλά και πάλι η πραγματικότητα είναι ότι επί της υπουργίας του μειώθηκαν κατακόρυφα τόσο ο αριθμός των κλινικών μελετών όσο και τα έσοδα, που απορρέουν από αυτές.

Τέλος, ανέφερε ότι «η έμφαση δίνεται σε διαρθρωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την αξιόπιστη κλινική αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των νέων φαρμάκων, τη διαπραγμάτευση βιώσιμων τιμών αποζημίωσης τους και την ορθολογική συνταγογράφηση μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ο απαραίτητος «δημοσιονομικός χώρος» για την πραγματική καινοτομία, την τεκμηριωμένη και αποτελεσματική ιατρική φροντίδα».

Δυστυχώς, ο κ. Ξανθός και ο ΣΥΡΙΖΑ άργησαν να συνειδητοποιήσουν για την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τα μέτρα που περιέγραψε ελήφθησαν με μεγάλη καθυστέρηση περίπου 2,5 ετών και η εφαρμογή τους μέχρι σήμερα δεν δείχνει ότι μπορεί να δώσει λύση.

Πηγη:https://virus.com.gr/