Γκάγκα: Ποια η ασφαλιστική κάλυψη παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχει ο ΕΟΠΥΥ  σε ασθενείς που  υποβάλλονται σε παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) αλλά και σε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους του ιδιωτικού τομέα. Οι ασθενείς δεν συμμετέχουν με ίδιες δαπάνες, όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Τα παραπάνω προβλέπει το σύστημα των ΚΕΝ, βάσει του άρθρου 12, παράγραφος ε΄ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.01.2018). Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η Πολιτεία καλύπτει και τις  αμοιβές των γιατρών για τις εν λόγω επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οπότε δεν επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς.

Σε ότι αφορά στην κάλυψη ιδιωτικών θεραπευτηριών, στην ασφαλιστική  κάλυψη του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των ιατρών υπό προϋποθέσεις. Μια τέτοια περίπτωση  είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης από Δημόσια Νοσοκομεία, θα πρέπει όμως να έχει  προηγηθεί έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) και έκδοση απόφασης από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Επίσης προβλέπεται και η  περίπτωση ανασφάλιστων ασθενών κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Επίσης, εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση στο εξωτερικό, η αναπληρώτρια υπουργός διευκρινίζει ότι«γίνονται δεκτές γνωμοδοτήσεις από ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για επεμβάσεις στο εξωτερικό, εάν αυτές δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα». Ακόμη, η κ. Γκάγκα αποσαφηνίζει ότι δεν  χρειάζεται γνωμοδότηση από δημόσιο φορέα για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Συνεπώς, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δεν πληρώνουν καμία συμμετοχή και τα έξοδά τους καλύπτονται πλήρως τους από τον Ασφαλιστικό τους Φορέα. Οι γονείς δεν καταβάλουν καμία ιατρική αμοιβή, καθώς το ιατρικό προσωπικό αμείβεται από το Νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με απόφαση της διοίκησης, τα ανασφάλιστα παιδιά που νοσηλεύονται στο ΩΚΚ, δεν πληρώνουν καμιά συμμετοχή.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/