Γνωρίζουμε 102 γονίδια που συνδέονται με τον αυτισμό

Η ανάλυση περισσότερων των 37.000 γενετικών δειγμάτων που συλλέχτηκαν παγκοσμίως είναι η μεγαλύτερη έρευνα γενετικής αλληλουχίας στον αυτισμό μέχρι σήμερα, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ο αριθμός των γνωστών γονιδίων που συνδέονται με τον αυτισμό έφτασε στα 102, αναφέρουν ερευνητές.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι έκαναν σημαντική πρόοδο στο διαχωρισμό μεταξύ γονιδίων που συνδέονται με τον αυτισμό και όσων συνδέονται με τη νοητική υστέρηση και την αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Η ανάλυση περισσότερων των 37.000 γενετικών δειγμάτων που συλλέχτηκαν παγκοσμίως είναι η μεγαλύτερη έρευνα γενετικής αλληλουχίας στον αυτισμό μέχρι σήμερα, δήλωσαν οι ερευνητές.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο American Society of Human Genetics, στο Σαν Ντιέγκο.

Ο ερευνητής Mark Daly, του Massachusetts General Hospital, δήλωσε ότι ‘’με περίπου διπλάσια δείγματα σε σχέση με προηγούμενες έρευνες μπορέσαμε να αυξήσουμε ουσιαστικά τον αριθμό των γονιδίων που μελετούμε καθώς και να ενσωματώσουμε πρόσφατες βελτιώσεις σε αναλυτική μεθοδολογία.

Συνδυάζοντας στοιχεία από αρκετές υπάρχουσες πηγές ελπίζουμε να δημιουργήσουμε πηγή για καταληκτική μελλοντική ανάλυση γονιδίων που συνδέονται με τον αυτισμό’’, πρόσθεσε.

Από τα 102 γονίδια που εντοπίστηκαν από τους ερευνητές, 47 φάνηκε να συνδέονται στενότερα με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακή καθυστέρηση παρά με τον αυτισμό, ενώ 52 συνδέονταν περισσότερο με τον αυτισμό. Τρία γονίδια συνδέονταν και με τα δυο.

Ο ερευνητής Jack Kosmicki του Harvard University, δήλωσε ότι το να μπορούμε να κοιτάμε άλλες διαταραχές σε σχέση με τον αυτισμό είναι σημαντικό ώστε να κατορθώσουμε να εξηγήσουμε τους γενετικούς παράγοντες πίσω από την ποικιλία πιθανών αποτελεσμάτων.

Έρευνες που παρουσιάζονται σε συνέδρια θεωρούνται προκαταρκτικές μέχρι να δημοσιευτούν σε περιοδικά.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr