Γ. Γιαννόπουλος: Μετά το Πάσχα η νομοθετική ρύθμιση για την Αξιολόγηση Υψηλής Τεχνολογίας (ΗΤΑ)

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 100 θεραπευτικά πρωτόκολλα, από τα οποία 60 έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Θέμα εβδομάδων είναι η κατάθεση, από το υπουργείο Υγείας, νομοθετικής ρύθμισης για τις λεπτομέρειες που αφορούν τον νεοσύστατο φορέα Αξιολόγησης Καινοτομίας στην Υγεία (ΗΤΑ).

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο για το Φάρμακο και την τιμολογιακή πολιτική “Evidence based healthcare Conference”.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, με την παρέμβαση θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας και διασύνδεσης των Επιτροπών Διαπραγμάτευσης, Αποζημίωσης φαρμάκων και Αξιολόγησης καινοτομίας.

Θα καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας τους και το περιεχόμενο των εισηγήσεων που θα κάνουν, στο πνεύμα ποια θα είναι η ένδειξη ενός φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του μορφή και η περιεκτικότητά του.

Θα αξιολογείται η σοβαρότητα της νόσου και η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας. Για να επιλεγεί ένα φάρμακο, θα λαμβάνεται υπόψη η αξιοπιστία των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του.

Θα συνυπολογίζεται, δε, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία της καινοτόμου θεραπείας, σε σύγκριση με τις διαθέσιμες που υπάρχουν στην αγορά και ήδη αποζημιώνονται.

Μητρώα

Ο γενικός γραμματέας τόνισε πως βρισκόμαστε στη φάση που γίνονται τα πρώτα βήματα, καθώς έχουν νομοθετηθεί τα εθνικά μητρώα, με αρχική επιλογή τα νοσήματα με μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό ή τη σοβαρότητά τους ή τη μεγάλη συμμετοχή στη δαπάνη.

Η δημιουργία των μητρώων – είπε – θα συμπέσει χρονικά με τη δημιουργία του ΗΤΑ και να υπαχθεί σε αυτόν ως ένα βασικό εργαλείο αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.

Ο κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί 100 θεραπευτικά πρωτόκολλα, από τα οποία 60 έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr