Γ. Μπασκόζος: Δημιουργείται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φαρμακευτικών ουσιών

Με σύγχρονη κωδικοποίηση

 

Στις δυσκολίες αλλά και στις ευκαιρίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, μιλώντας στο συνέδριο HealthIT 2009, που διοργανώθηκε από το Health Daily και το Netfax της Boussias Communication, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία του HL7 Hellas, της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) . O κ. Μπασκόζος τόνισε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια νόμου έχει γίνει αυτοτελής διεύθυνση εδώ και έναν μήνα περίπου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την πολιτική ηγεσία, υπερβαίνοντας γραφειοκρατίες και καθυστερήσεις. Ο λόγος της αυτονόμησής της είναι ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια και εξαιρετικά κομβική διεύθυνση, που διασυνδέεται με όλο το σύστημα υγείας, σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικά εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που διαχέονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας του συστήματος υγείας. Ο κ. Μπασκόζος έκανε ειδική αναφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο, τονίζοντας ότι είναι μια αυτόνομη μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας, με μεγάλη σημασία, που δεν εξαντλείται μόνο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Όπως ανέφερε, η πολιτική ηγεσία διασφάλισε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλους ιδιώτες που ενδεχομένως να έχουν αλλότριους σκοπούς και αυτή η διασφάλιση έγινε σε απόλυτη συνάφεια με τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσθεσε ότι εντός των επομένων ημερών θα εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που θα ορίζουν την πρόσβαση στον φάκελο υγείας και τους όρους ταυτοποίησης των πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι κύριος του φακέλου υγείας θα παραμένει ο πολίτης. Ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας αναφέρθηκε στη φημολογία σχετικά με την κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο που έχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες και το οποίο οφείλουν οι ασφαλισμένοι να διατηρήσουν άθικτο μέχρι ο γιατρός τους να συνδεθεί πλήρως με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Επιπλέον, ο κ. Μπασκόζος ανέφερε, ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών του μητρώου φαρμάκου με την ονομασία ΕΚΦΟ και εντός των επομένων ημερών το Υπουργείο θα προχωρήσει και στην έναρξη της υλοποίησής του. «Η χώρα μας θα είναι η πρώτη ίσως χώρα που θα αποκτήσει ένα πλήρες μητρώο φαρμακευτικών ουσιών βασισμένων στις αρχές της διαλειτουργικότητας και στα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποιήσεων που επιβάλλει η ΕΕ» υπογράμμισε. Αναφερόμενος στην επέκταση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα νοσοκομεία, υπογράμμισε ότι η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων «είναι η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και όχι το ξήλωμα του ιατρονοσηλευτικού φακέλου και του ατομικού συνταγολογίου των Νοσοκομείων και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σεβαστό και από τις εταιρείες πληροφορικής των Νοσοκομείων». Πρόσθεσε επίσης ότι προχωρά η διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Διαλειτουργικότητας με τη συνεργασία όλων των φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Πηγη:HealthDaily