Γ. Μπασκόζος: Η ψηφιακή υγεία στην στρατηγική του υπουργείου Υγείας

Στην στρατηγική του υπουργείου Υγείας σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον τομέα της Υγείας αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στο συνέδριο HealthIT 2019, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, μεταφέροντας παράλληλα την δέσμευση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού ότι η ψηφιακή υγεία θα περάσει στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου.

O Γ. Μπασκόζος τόνισε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια νόμου έχει γίνει «αυτοτελής» εδώ και έναν μήνα περίπου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την πολιτική ηγεσία, υπερβαίνοντας γραφειοκρατίες και καθυστερήσεις.

Ο λόγος της αυτονόμησής της, σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, είναι ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια και εξαιρετικά κομβική διεύθυνση, που διασυνδέεται με όλο το σύστημα υγείας. Σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικά εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εργαλεία που διαχέονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Ο γγ Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και σε επίπεδο Νοσοκομειακών Μονάδων Υγείας. Μετατρέποντας έτσι τις Υποδιευθύνσεις Πληροφορικής σε «αυτοτελείς», υπαγόμενες άμεσα στη διοίκηση.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ο κ. Μπασκόζος έκανε ειδική αναφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Όπως τόνισε είναι μια μεταρρύθμιση που θα σηματοδοτήσει την πρόοδο σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας υγείας. Όπως και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ανέφερε, ότι η πολιτική ηγεσία διασφάλισε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλους ιδιώτες που ενδεχομένως να έχουν αλλότριους σκοπούς. Αυτή η διασφάλιση έγινε σε απόλυτη συνάφεια με τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσθεσε ότι εντός των επομένων ημερών θα εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που θα ορίζουν την πρόσβαση στον φάκελο υγείας και τους όρους ταυτοποίησης των πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι κύριος του φακέλου υγείας θα παραμένει ο πολίτης.

Αναφέρθηκε στην κατάργηση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας, τονίζοντας ωστόσο, ότι το βιβλιάριο υγείας είναι και παραμένει ένα σοβαρό δημόσιο έγγραφο, το οποίο οφείλουμε να το διατηρήσουμε στην κατοχή μας, μέχρις ότου ο γιατρός μας συνθέσει το ιστορικό υγείας μας μέσα στον Ηλεκτρονικό μας Φάκελο.

Ο κ. Μπασκόζος μίλησε επίσης, για την ολοκλήρωση της μελέτης του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών και όπως είπε «η χώρα μας θα είναι η πρώτη ίσως χώρα που θα αποκτήσει ένα πλήρες μητρώο φαρμακευτικών ουσιών βασισμένων στις αρχές της διαλειτουργικότητας και στα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποιήσεων που επιβάλλει η ΕΕ».

Έκανε λόγο για το σημαντικό έργο της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι προχωρά η διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Διαλειτουργικότητας με τη συνεργασία όλων των φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/