Δέσμευση Α. Ξανθού για ικανοποίηση των αιτημάτων της ΠΟΑμΣΚΠ

Τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ -η πρόεδρος κ. Β. Μαράκα, η Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μόιρα Τζίτζικα και η Γεν. Γραμματέας κ. Μ. Μαμαλάκη, καταθέτοντας υπόμνημα με τα πάγια αιτήματα τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας καθώς και τομείς συνεργασίας με το υπουργείο.

Στην αναφορά των παγίων αιτημάτων της ΠΟΑμΣΚΠ προς το Υπουργείο Υγείας ο κ. Ξανθός δεσμεύτηκε πως θα διερευνήσει τους πιθανούς τρόπους ικανοποίησης των αιτημάτων δηλ. την μηδενική συμμετοχή στις ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες (MRI) των Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση(ΑμΣΚΠ) καθώς και στα φάρμακα για τα συνοδά νοσήματα που επιφέρει η Πολλαπλή Σκλήρυνση (όπως συνέβη για τους ογκολογικούς ασθενείς).

Όπως τόνισε, αυτό απαιτεί αρκετή δουλειά και κύριο πρόβλημα παραμένει η εξεύρεση ισοδύναμων για κάθε παροχή που έχει επίδραση στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ώστε να μην προκαλούν επιπλέον επιβάρυνση αλλά είναι ηθική και κοινωνική υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην φροντίδα υγείας.

Με ενδιαφέρον άκουσε τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΣΚΠ στην περιφέρεια, με κυριότερα την ανεπάρκεια νευρολόγων, την έλλειψη ή δυσλειτουργία μαγνητικών τομογράφων και την απουσία κέντρων αποκατάστασης.

Πλάνο προσλήψεων

Ο Υπουργός σημείωσε τα στοιχεία που κατέθεσε η ΠΟΑμΣΚΠ για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα και απάντησε πως το Υπουργείο έχει καταρτίσει συγκεκριμένο πλάνο προσλήψεων για να στελεχωθούν νοσοκομεία και δομές αποκατάστασης σε όλη τη χώρα, αναζητά χρηματοδότηση (αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ, οι δωρεές κλπ) για τον εμπλουτισμό αλλά κα εκσυγχρονισμό των ιατρικών μηχανημάτων (όπως είναι οι μαγνητικοί τομογράφοι) στις κρατικές δομές.

Όπως ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ, συχνά η απουσία επιστημονικού και επικουρικού προσωπικού οφείλεται στην έλλειψη ανταπόκρισης επαγγελματιών υγείας στις προκηρυσσόμενες θέσεις των προγραμμάτων για την στελέχωση δομών της περιφέρειας και αυτό απαιτεί επανασχεδιασμό των συμβάσεων και των παροχών των προγραμμάτων.

Το νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την αποθεραπεία και την αποκατάσταση δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση των δομών και υπηρεσιών των δημόσιων ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης), με άμεσες προσλήψεις, για να σταματήσει η οικονομική επιβάρυνση των χρονίως πασχόντων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Όσον αφορά το ζήτημα που έχει παρουσιαστεί με την εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 8δ στον νέο ΕΚΠΥ (8 συνεδρίες ανά μήνα, ανά έτος για τους πάσχοντες από ΠΣ με κινητικά ελλείμματα), ο κ. Ξανθός ανέφερε πως η συγκεκριμένη συνταγογράφηση θα γίνεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα του eΔΑΠΥ, από ιατρούς συναφούς ειδικότητας αλλά προς το παρόν δεν έχει προσαρμοστεί το νέο σύστημα και δεν έχει γίνει η σύνδεση της παροχής με το ICD10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας) των νοσημάτων που την δικαιούνται.

Στη συνέχεια τέθηκε και το ζήτημα της συνταγογράφησης των σκευασμάτων Ιατρικής Κάνναβης που απασχολεί πολλά ΑμΣΚΠ. Ο κ. Ξανθός είπε πως τα σκευάσματα ιατρικής κάνναβης και τα οπιούχα αναλγητικά κυκλοφορούν νόμιμα ήδη στην Ελληνική Αγορά και σύντομα θα συνταγογραφούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (για την εποπτεία) μετά φυσικά από την επιστημονική τεκμηρίωση για την ανάγκη χρήσης τους από τους πάσχοντες.

Ένα ακόμα θετικό γεγονός είναι πως ήδη Έλληνες επιχειρηματίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την δημιουργία στη χώρα μας εγκαταστάσεων καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης ιατρικών σκευασμάτων κάνναβης που θα είναι πιστοποιημένα, καλής ποιότητας και οικονομικά.

Η ΠΟΑμΣΚΠ έθεσε το μεγάλο ζήτημα των ΑμΣΚΠ σε όλη την επικράτεια με την πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Γνωρίζοντας πως η λειτουργία των ΚΕΠΑ αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεσήμανε στον Υπουργό Υγείας πως οι Υγειονομικές Επιτροπές στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Ξανθός μετέφερε στην ΠΟΑμΣΚΠ τα ευχάριστα νέα πως το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται πλέον στενά με το Υπουργείο Εργασίας για την λειτουργία των ΚΕΠΑ και συγκεκριμένα θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη, την στελέχωση, την επιλογή και αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού των Υγειονομικών Επιτροπών. Οι συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας γίνονται σε συχνά, τακτά διαστήματα προκειμένου να διορθωθεί ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών.

Ένταξη της ΠΣ στον πίνακα των Μη-Αναστρέψιμων παθήσεων

Άλλο ένα ζήτημα του Υπουργείου Εργασίας που έθεσε υπόψη του Υπουργού Υγείας η ΠΟΑμΣΚΠ ήταν η ένταξη της ΠΣ στον πίνακα των Μη-Αναστρέψιμων παθήσεων και η συμβολή του στην διόρθωση της μη συμπερίληψης και άλλων σοβαρών μορφών της ΠΣ που εγκαθιστούν μόνιμες αναπηρίες.

Η έλλειψη μητρώου ασθενών με ΠΣ, όπως και γενικά η απουσία μητρώων για τις περισσότερες κατηγορίες ασθενών, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας. Η δημιουργία Μητρώων Ασθενών και η κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η συγκρότηση του οργανισμού ΗΤΑ, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν μεταξύ άλλων εργαλεία για τις αποφάσεις πολιτικής υγείας που έχει ξεκινήσει να ενεργοποιεί το Υπουργείο.

Η ΠΟΑμΣΚΠ ζήτησε από τον κ. Υπουργό συνεργασία σε θέματα όπως: 1) η πιστοποίηση νοσηλευτών στην ΠΣ και η εξεύρεση κινήτρων για την στελέχωση κρατικών δομών με εξειδικευμένους νοσηλευτές, 2) η πραγματοποίηση Ημερίδας ευαισθητοποίησης για την ΠΣ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και 3) η παρουσία εκπροσώπου του Υπουργεία Υγείας σε Ημερίδα της ΠΟΑμΣΚΠ για ενημέρωση των πασχόντων για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον Ατομικό ΠΦΥ, τον Ατομικό Φάκελο Υγείας κ.α. που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2019.

Ο κ. Ξανθός βρήκε τις προτάσεις της ΠΟΑμΣΚΠ ενδιαφέρουσες και θα υπάρχει συνεχής συνεργασία Υπουργείου και ΠΟΑμΣΚΠ. Εξάλλου η δημιουργία θέσης Υπεύθυνου Επικοινωνίας με τους Συλλόγους Ασθενών επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου για συνεχόμενη, τακτική επικοινωνία με τους φορείς εκπροσώπησης των ασθενών.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/