Δείτε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επείγουσα ιατρική όπως καθορίσθηκε με υπουργική απόφαση! Όλες οι προϋποθέσεις

Όλες τις προϋποθέσεις για τη λήψη της εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική αλλά και το πρόγραμμα που θα ακολουθούν οι νέοι γιατροί, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης, δικαίωμα εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν:

α) όσοι γιατροί κατέχουν τίτλο ειδικότητας σε μια από τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

Αναισθησιολογία, Γενική ιατρική, Καρδιολογία, Ορθοπαιδική, Παθολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, για τους οποίους η διάρκεια εκπαίδευσης είναι δύο (2) έτη και

β) όσοι κατέχουν τον τίτλο Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, για τους οποίους η διάρκεια εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος. Η εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική είναι έμμισθη και στους εξειδικευόμενους ιατρούς ισχύουν κατ ́αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τους ειδικευόμενους ιατρούς κάθε φορά.

Πάντως η εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική δεν είναι η μοναδική που θεσμοθετήθηκε αφού σταδιακά βγαίνουν προγραμματα για της εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας, της κλινικής μικροβιολογίας, της λοιμωξιολογίας, της Εντατικής Θεραπείας καθώς και του Σακχαρώδους Διαβήτη.

Τι περιλαμβάνει η Επείγουσα Ιατρική

Στόχος της Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική είναι οι εκπαιδευόμενοι, στο τέλος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος να έχουν αποκτήσει επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τα οποία να τους επιτρέπουν την ανεξάρτητη και ασφαλή άσκηση της Επείγουσας Ιατρικής τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

Το γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής, περιλαμβάνει την προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή Διαλογή, την Αναζωογόνηση, την αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων έκτακτων και επειγόντων περιστατικών μέχρι την έξοδο τους από το νοσοκομείο ή τη μεταβίβασή τους στις φροντίδες άλλου γιατρού ή επαγγελματία υγείας.

Πατήστε ΚΛΙΚ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης

HealthReport.gr-Epeigousa iatriki

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr