Δελτίο τύπου – ανακοίνωση ΠΟΙΟ-ΠΦΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΙΟ-ΠΦΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Α101-2017 Α.Μ 843
Αθήνα, 21/10/2020
Αρ. Πρ. 4/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα 21/10/2020 , μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Πανελληνίου Συλλόγου ΠΑΣΥΠΑΑ και της Πανελληνίου Ομοσπονδίας ΠΟΙΟ-ΠΦΥ πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους .στο Υπουργείο Υγείας.
Ετέθησαν και ανεπτύχθησαν τα μείζονα προβλήματα των Κέντρων Υγείας όπως:
Πλήρης εκσυγχρονισμός των υπολογιστικών συστημάτων των ιατρείων (υπολογιστές ,εκτυπωτές, οθόνες) ώστε να διεκπεραιώνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση χωρίς καθυστερήσεις.
Πλήρης τεχνική υποστήριξη από ειδικούς, για την απρόσκοπτη λειτουργία, των πληροφορικών συστημάτων.
Άμεση επίλυση των προβλημάτων, που καθημερινά παρουσιάζονται στο σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ειδικά σε ώρες αιχμής.
Εξορθολογισμός των προμηθειών, ώστε να αποτρέπονται προμήθειες μη αναγκαίων υλικών και να ελλείπουν τα άκρως αναγκαία.
Επανασχεδίαση του συστήματος των ραντεβού στα Κέντρα Υγείας, με προτεραιότητα την καθιέρωση του ηλεκτρονικού ραντεβού, με μόνο την χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς την ανάγκη εισόδου μέσω taxis, που κάνει τη διαδικασία πολύπλοκη και μη φιλική. Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής ραντεβού μέσω κινητών. Απαλλαγή των ασφαλισμένων από το μεγάλο κόστος χρέωσης των ραντεβού μέσω εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, εν μέσω υγειονομικής κρίσης.
Ετέθη επιτακτικά το μείζον θέμα της ένταξης των ιατρών στα βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας την πάγια και δίκαιη απαίτηση όλων των ιατρών, που εργάζονται στην ΠΦΥ, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Αξιοποίηση των ιατρών ελεγκτών σε ελεγκτικό έργο στον ΕΟΠΥΥ και όχι σε διοικητικό έργο, που υποβαθμίζει τον ρόλο του ιατρού.
Άμεση κρίση και τοποθέτηση υπευθύνων των μονάδων, η θητεία των οποίων έχει παρέλθει προ έτους.
Για ακόμη μια φορά ετέθησαν τα θέματα των αντίξοων συνθηκών και πολλαπλών λειτουργικών προβλημάτων, που επικρατούν στα Κέντρα Υγείας. Οι ιατροί πολλαπλών ταχυτήτων και σχέσεων εργασίας και η σχεδιαζόμενη είσοδος ιδιωτών και ιατρικών εταιριών, εντός του συστήματος μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, για τον λόγο ότι αλλοιώνει σημαντικά τον δημόσιο χαρακτήρα της ΠΦΥ.
Η ομοσπονδία στηρίζει την όσο το δυνατόν άμεση εγγραφή ασθενών στα μητρώα των οικογενειακών ιατρών και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, με την προϋπόθεση της φιλικότητας του συστήματος και την προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Αναμένουμε την υλοποίηση του σχεδιασμού ανακαίνισης των Κέντρων Υγείας μέσω του RRF ταμείου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και του προγράμματος επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας μέσω της ιδίας χρηματοδότησης και του ΕΣΠΑ.
Εκφράσαμε την αντίθεση της ομοσπονδίας στην σχεδιαζόμενη επέκταση του ωραρίου των κέντρων υγείας από τις 7πμ έως τις 10μμ σε μόνιμη βάση, για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως πανδημίας Covid-19, χωρίς την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, ανατρέποντας τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών, που σε παγκόσμια κατοχυρωμένη βάση λειτουργούν με πρωινή εργασία και υπερωριακή απασχόληση με μορφή εφημερίας.
Σε αναμονή των εξελίξεων.
Ο Πρόεδρος Χάρης Μπούρος
Η Α΄ Αντιπρόεδρος Άννα Γρίβα
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Θεσσαλονικεύς
Η Γενική Γραμματέας Μαρία Γώγου
Η Ταμίας Μαρία Διούδη
ΥΓ: Βάσει του συνδικαλιστικού νόμου οι υπεύθυνοι των κέντρων υγείας υποχρεούνται στην ανάρτηση του δελτίου τύπου των συλλόγων στον πίνακα ανακοινώσεων της μονάδας.
Πηγή: http://medispin.blogspot.com/