Δελτίο τύπου ΕΝΙΑΣΕ (Ένωση Ιατρών Ασκούντων την Ιατρική της Εργασίας)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΑΣΕ (ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Αθήνα, 17 Απριλίου, 2019
Πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 12/4/2019 ημερίδα, που διοργάνωσε η 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας με θέμα «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ,ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».
Σημαντική διαπίστωση της ημερίδας ότι το 74% των διοικήσεων των δημόσιων νοσοκομείων δεν απασχολούν ιατρό εργασίας και επιπλέον πάνω από έξι στα δέκα νοσοκομεία δεν διαθέτουν ούτε τεχνικό ασφαλείας,ούτε Επιτροπή υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,ούτε έχουν εκπονήσει μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις τους. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι διοικήσεις δεν τηρούν ακριβή στοιχεία για ατυχήματα στην εργασία, καθώς και για επαγγελματικά νοσήματα.
Και όλα αυτά όπως καταλαβαίνουμε σε χώρους δημόσιας υγείας, υψηλής επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους, με υψηλά ποσοστά εργασιακής εξουθένωσης και με ακόμα υψηλότερα ποσοστά άσκησης βίας εις βάρος εργαζομένων,όπως καθημερινά αναφέρεται στον τύπο.
Σε συνέχεια των προαναφερομένων τίθενται τα παρακάτω ζητήματα:
· Με ποιον τρόπο τα αρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Εργασίας προσπαθούν να καλύψουν τα προαναφερόμενα κενά σε ιατρούς εργασίας, τα οποία όπως παραδέχτηκε στην ημερίδα η αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποτελούν «μη εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια και μάλιστα επί προσωπικού που είναι εξουθενωμένο».
· Γιατί οι ιατροί με ειδικότητα ιατρική της εργασίας δεν προσφέρονται να καλύψουν τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αντιθέτως δηλώνουν διαθέσιμοι για οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, και παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας θέτει ως απαραίτητο όρο ότι οι ιατροί ασκούντες την Ιατρική της Εργασίας του ειδικού καταλόγου του ΚΝΥΑΕ, δύνανται να απασχοληθούν σε εργασία μόνο εφ’ όσον δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι, με αποτέλεσμα οι προκηρύξεις αυτές να κηρύσσονται άγονες.
· Πόσο κατανοητό είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας ως αρμόδιος φορέας ρύθμισης της απασχόλησης των ιατρών εργασίας, με πρόσφατες αποφάσεις του και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ 25049 υπουργική απόφαση(ΦΕΚ Β 1580/8.5.2018) και με την τροπολογία του άρθρου 46 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α 200/2.12.2018) ενθαρρύνει συμπεριφορές μη κάλυψης από ιατρούς εργασίας δημόσιων φορέων και στην προκειμένη περίπτωση των δημόσιων νοσοκομείων και εμποδίζει σε ιατρούς ασκούντες της Ιατρική της Εργασίας του ειδικού καταλόγου του ΚΝΥΑΕ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
· Γιατί το Υπουργείο Εργασίας, παρά τις διαμαρτυρίες και παρά τα συμπεράσματα της ημερίδας, επιμένει στην απόφαση του περί αποκλειστικής διαθεσιμότητας ιατρών με ειδικότητα ιατρική της εργασίας, στερώντας εργαζομένους από τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία που το ίδιο έχει αρμοδιότητα να εφαρμόσει και να διαφυλάσσει.
· Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αλλάξει η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για να προστατέψει τους «εξουθενωμένους» εργαζομένους του;
· Τι προτίθενται να κάνουν οι αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων δημοσίων νοσοκομείων(ΕΙΝΑΠ,ΠΟΕΔΗΝ, κ.ά.) προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση;
Η ΕΝΙΑΣΙΕ έχει καταθέσει πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και δημόσια τις προτάσεις της, στην κατεύθυνση άρσης αποκλεισμών και εξυπηρέτησης όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στο να απολαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα για την Υγεία και την Ασφάλεια, είναι δε στην διάθεση του οποιουδήποτε φορέα να συνδράμει για την ανεύρεση λύσεων.
Το ΔΣ της ΕΝΙΑΣΙΕ