Δελτίο τύπου ΠΟΙΟ-ΠΦΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΠΟΙΟ-ΠΦΥ)

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ . ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Α101-2017 Α.Μ 843 ΑΠ 1/2017

18-3-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από συνάντηση με υπηρεσιακούς φορείς αποκομίσαμε την αντίληψη της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε πλήρη ένταξη των ιατρών της ΠΦΥ πρώην ΙΚΑ που δικαιώνονται και επιστρέφουν μετά από δικαστική απόφαση. Παράλληλα αναφέρουν ότι δεν δύναται να κριθούν και να ενταχθούν σε βαθμό, ως ιατροί ΕΣΥ.

Θεωρούν ότι δεν αποτελούν σώμα του ΕΣΥ και αυτό χρήζει μόνο πολιτική απόφαση.

Η επιστροφή ιατρών στις δομές της ΠΦΥ που επιθυμούν να ενταχθούν πλήρως στο ΕΣΥ προσκρούει στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Επιθυμία μας είναι να υπάρξει πολιτική βούληση και να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να ενταχθούν και εκείνοι ως ιατροί ΕΣΥ και να εξομοιωθούν μισθολογικά.

Μετά δε από όλα αυτά και με την παρουσία τόσων ιατρών εξειδικευμένων διερωτάται κανείς ποια η λειτουργία των ΤΟΜΥ !!

Η Ομοσπονδία με την νομική της εκπροσώπηση έθεσε τη δυνατότητα απασχόλησης των ιατρών ΕΣΥ της ΠΦΥ σε απογευματινά ιατρεία και σε πρώτη φάση η απάντηση ήταν καταφατική ! Χρειάζεται όμως περαιτέρω επεξεργασία το θέμα αυτό.

Επίσης σας ανακοινώνονται όσοι περιμένετε βαθμολογική εξέλιξη ότι αυτή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΙΟ-ΠΦΥ

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Χάρις Μπούρος Μαρία Γώγου

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr