Δελτίο τύπου: ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Υπουργείο Υγείας και η 1η ΥΠΕ αυθαίρετα και παρά τις τεκμηριωμένες απόψεις της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) προχώρησε σε διεύρυνση του ωραρίου σε 10 Κέντρα Υγείας μέχρι 9 το βράδυ.
Δεν λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες ελλείψεις τόσο στο προσωπικό (γιατρούς και νοσηλευτές) όσο και στα εργαστήρια ,ενώ παραβλέπει την έλλειψη φύλαξης των κτιρίων.
Τονίσαμε στην 1η ΥΠΕ και στο Υπ. Υγείας ότι η παράταση της λειτουργίας κατά 2 ώρες στα υποστελεχωμένα και υπολειτουργούντα Κέντρα Υγείας, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει στην περίθαλψη των πολιτών.
Αντίθετα, ζητήσαμε και ζητάμε να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας σε προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και να υπάρξει πρόγραμμα εφημεριών, και να παρέχεται στους πολίτες καλύτερη φροντίδα Υγείας και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ να αποσυμφορηθούν.
Το Υπ. Υγείας, προκειμένου να καλύψει την παταγώδη αποτυχία στελέχωσης των Το.ΜΥ με αυταρχικό τρόπο προχωρά σε επιμήκυνση της λειτουργίας κατά 2 ώρες. Απαξιώνει και εξευτελίζει τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας.
Οι γιατροί δεν είναι ούτε είλωτες ,ούτε άβουλα όντα. Προσφέρουν χρόνια τώρα στη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και αγωνιστική.
Για την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί και για την ταλαιπωρία των πολιτών, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Βαρδαρός και η Υποδιοικήτρια κ. Κισκήρα.
Τη Δευτέρα 15/10/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ Αττικής συνεδριάζει για να αποφασίσει νέες κινητοποιήσεις.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ
Πηγη:http://medispin.blogspot.com