Δελτιο τυπου ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ Αττικης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ –ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ –ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31
Τηλ.: 210-5239243 Αθήνα 14/5/2018 Αρ.Πρωτ 33 /2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 12/5/2018, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ Αττικής. Η Συνέλευση ήταν μαζικότατη. Συζητήθηκαν τα οξυμμένα προβλήματα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις. Διαπιστώνεται ότι οι Μονάδες Υγείας είναι υποστελεχωμένες, με μεγάλες ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές, τα εργαστήρια υπολειτουργούν, με πολλές Μονάδες χωρίς προσωπικό φύλαξης. Σε πολλές Μονάδες εργάζονται γιατροί απλήρωτοι για μήνες, ενώ στη 2η ΥΠΕ η Διοίκηση αρνείται να προσλάβει γιατρούς, που έχουν κερδίσει δικαστικές αγωγές επαναπρόσληψης. Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις παραμένουν ακόμα σήμερα 2500 γιατροί απολυμένοι από το 2014.Σημερα βέβαια, είμαστε μπροστά σε καινούργιες απολύσεις στο τέλος του 2018, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση των Κ.Υ.
Οι μισθοί των γιατρών Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης συνεχώς μειώνονται. Οι συμβάσεις των επικουρικών συναδέλφων τελειώνουν σε λίγους μήνες και πρόκειται να απολυθούν. Οι υποσχέσεις για προκήρυξη μόνιμων θέσεων τόσο για αυτούς ,όσο και για τους απολυμένους, παραμένουν υποσχέσεις.
Η αποτυχία εύρεσης χώρων στέγασης των ΤΟΜΥ και η απροθυμία γιατρών να τα στελεχώσουν οδηγούν σε αυθαίρετες ενέργειες που επιτείνουν την απαξίωση των Κέντρων Υγείας. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο αφ’ ενός μεν προχωρεί σε συστεγάσεις των ΤΟΜΥ στα ΚΥ, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι και αφ’ ετέρου, επιχειρεί να καλύψει τα κενά στη στελέχωση του συστήματος των οικογενειακών γιατρών με αλλαγή του αντικειμένου εργασίας των θεραπευτών γιατρών (Γεν. Ιατρικής, Παθολόγων και Παιδιάτρων) σε Οικογενειακούς Ιατρούς. Αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας. Από θεραπευτές ιατροί να μετατραπούν σε «τροχονόμους»(Getekeeping).
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:
1. Ζητάμε την ουσιαστική και επιστημονική εξομοίωση των συναδέλφων ΠΑΑ, με αυτή των γιατρών του ΕΣΥ. Απαιτούμε η Κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ και να αποκαταστήσει τους μισθούς τους, όπως ορίζει η απόφαση. Σε κάθε περίπτωση θα προσφύγουμε δικαστικά.
2. Ζητάμε να εκδοθούν όλες οι διαπιστωτικές πράξεις των συναδέλφων ΠΑΑ με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη καθώς και των ιατρών ΠΑΑ με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής.
3. Να σταματήσει η εισβολή των ΤΟΜΥ στις Μονάδες Υγείας(ΚΥ). Να μη διανοηθεί κανείς κυβερνητικός παράγοντας να υποχρεώσει τους γιατρούς των ΚΥ να μετατραπούν παράνομα σε Οικογενειακούς Ιατρούς.
Να μην εφαρμοστεί η απαγόρευση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στους ειδικευμένους γιατρούς, μέσω της εφαρμογής του GATEKEEPING.
4.Καλούμε το Υπουργείο να δώσει οριστική λύση στο θέμα των απλήρωτων γιατρών και της ακώλυτης επανόδου των γιατρών που κερδίζουν σχετικές δίκες στις Μονάδες. Καλούμε επίσης το Υπουργείο να αποδοκιμάσει την παράνομη και αυθαίρετη πράξη του Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Β. Κυζηράκου, αλλαγής του ωραρίου εργασίας πολλών γιατρών, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση που καθορίζει το ωράριο τους. Ζητάμε την απομάκρυνση του κ. Κυζηράκου, ο οποίος επίσης είναι υπεύθυνος, που πολλοί γιατροί σήμερα εργάζονται απλήρωτοι.
5. Απαιτούμε την επάνοδο των απολυμένων γιατρών και την ανανέωση των συμβάσεων των Επικουρικών συναδέλφων, μέχρι την οριστική τους πρόσληψη σε θέσεις μονίμων με κριτήριο την προϋπηρεσία. Να προχωρήσει η προκήρυξη των 500 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τα ΚΥ.
Η Συνέλευση αποφάσισε να εκδοθεί κείμενο, που θα ενημερώνει τους πολίτες για την κατάσταση της Δημόσιας Υγείας και για τις προτάσεις μας .
Καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική ενότητα .
Ο κλάδος έχει παράδοση αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την υπεράσπιση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Δεν θα επιτρέψουμε την παραπέρα υποβάθμιση της προσφερόμενης φροντίδας και πρόληψης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Π.ΓΑΒΡΑΣ
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr