Δεν αρρωσταίνουμε ή έχουμε κακή σχέση με τον γιατρό – Τελευταίοι στην Ευρώπη σε επισκέψεις

Στην Ελλάδα παρατηρούνται αρνητικά φαινόμενα “αυτοθεραπείας”, με τους πολίτες να προτείνουν μεταξύ τους χορήγηση φαρμάκων, ενώ είναι συχνό το φαινόμενο αναζήτησης τηλεφωνικής συμβουλής από τον γιατρό.

Την τελευταία θέση στην Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα σε συχνότητα επισκέψεων σε γιατρούς. Πολύ χαμηλά βρίσκεται και σε επισκέψεις σε οδοντιάτρους και γενικούς χειρουργούς.

Το 60,5% των Ελλήνων δηλώνουν πως έχουν επισκεφθεί γιατρό τον τελευταίο χρόνο, έναντι μέσου ευρωπαϊκού ποσοστού 23,5%, όπως προκύπτει από στοιχεία του 2017, που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, το 38% των Ευρωπαίων επισκέφθηκε γενικό γιατρό τουλάχιστον μία φορά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ένας στους τέσσερις χρειάστηκε ιατρική συμβουλή 3 έως 5 φορές μέσα στον χρόνο.

Η συχνότητα βρέθηκε υψηλότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, ενώ το ίδιο παρατηρήθηκε και με τις επισκέψεις σε οδοντίατρο ή γενικό χειρουργό.

Η Δανία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που είδαν τον γιατρό τους περισσότερες από έξι φορές σε έναν χρόνο (49%) και ηΓαλλία το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που έκαναν 3 έως 5 επισκέψεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της σχετικής έρευνας, μόλις το 26,5% των Ελλήνων επισκέφθηκαν τον γιατρό τους 1 έως 2 φορές σε έναν χρόνο (37,6% το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό).

Ακόμη πιο χαμηλό είναι το ποσοστό όσων πήγαν στον γιατρό 3 έως 5 φορές (9,2%, έναντι 24,6% στην Ευρώπη), 6 έως 9 φορές (2,1%, έναντι 7,9%), ενώ περισσότερες από δέκα επισκέψεις ετησίως δήλωσε μόλις το 1,7% (6,4% ο μέσος ευρωπαϊκός όρος).

Πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά και στις επισκέψεις Ελλήνων σε γενικούς χειρουργούς, στις οποίες η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το τέλος μαζί με τη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, το 73,1% δηλώνουν πως δεν έχουν πάει καθόλου σε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι μέσου ευρωπαϊκού ποσοστού 45,3%. Μόλις το 1,4% έχουν επισκεφθεί γενικό χειρουργό, με μέσο ποσοστό στην Ευρώπη το 3,2%.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία τριάδα σε συχνότητα επισκέψεων σε οδοντιάτρους, μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Το 74,7% των Ελλήνων δηλώνουν πως δεν έχουν πάει καθόλου στον οδοντίατρο, έναντι μέσου ευρωπαϊκού ποσοστού 45,1%.

Το 20,6% έχουν επισκεφθεί οδοντίατρο 1 έως 2 φορές (42,3% στην Ευρώπη). Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Γερμανία, η Τσεχία και η Ολλανδία.

Γρίπη

Οι τελευταίες θέσεις της χώρας μας σε ιατρικές επισκέψεις αποδίδονται στην απουσία λειτουργικού συστήματος πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας, καθώς και στην οικονομική κρίση, η οποία δεν επιτρέπει στα νοικοκυριά τακτικές επισκέψεις (και πληρωμές).

Στην Ελλάδα παρατηρούνται, επίσης, αρνητικά φαινόμενα “αυτοθεραπείας”, με τους πολίτες να προτείνουν μεταξύ τους χορήγηση φαρμάκων (ακόμη και αντιβιοτικών). Είναι, δε, πολύ συχνό το φαινόμενο αναζήτησης τηλεφωνικής συμβουλής από τον γιατρό.

Εξαίρεση, ωστόσο, αποτελεί η περίοδος της γρίπης, κατά την οποία συρρέει μεγάλος αριθμός ασθενών στις δημόσιες δομές και στα ιδιωτικά ιατρεία.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), την περασμένη εβδομάδα το 9% των επισκέψεων αφορούσε ασθενείς με συμπτώματα γρίπης.

Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το ποσοστό ήταν σαφώς πιο χαμηλό (6%), αλλά την περίοδο 2016 – 2017 ήταν σαφώς υψηλότερο (11%).

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr