Δημιουργία Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Σκευασμάτων

Tην απόφαση χαιρετίζει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία Εθνικού Κεντρικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, χαιρετίζει με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.).

Όπως τονίζει στην σχετική επιστολή που απέστειλε στον Γεν. Γραμματέα κ. Γεώργιο  Γιαννόπουλο «το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε διαχρονικά αίτημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών σε συνδυασμό με την δημιουργία κοινού συστήματος  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους».

Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. θεωρεί πώς ο συνδυασμός των δύο παραπάνω  ενεργειών μπορούν να αποτελέσουν  σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για την φαρμακευτική φροντίδα, την Ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, τα registries καθώς και για την ορθολογική οικονομική διαχείριση των ακριβών  και εξειδικευμένων φαρμάκων που διακινούνται προς χρήση των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Η Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. και  Μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗΡ, Director of Professional Development) κα Δέσποινα Μακριδάκη  σε δήλωση της αναφέρει ότι «η λειτουργία ενιαίας επιστημονικής πλατφόρμας για το φάρμακο, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σωστής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών» και τονίζει πώς «οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί με την επιστημονική τους εξειδίκευση, την κλινική εμπειρία και τη γνώση των διεθνών προτύπων που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της πολιτικής ηγεσίας για τον εξορθολογισμό των δαπανών διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή βέλτιστης φαρμακευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς».

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr/