Δημιουργείται Δίκτυο Μονάδων Ιατρικής Ακρίβειας

Τις δυνάμεις τους ενώνουν σε ακόμη έναν τομέα τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Μετά τη συνεδρίαση της διυπουργικής πριν απο μερικες ημέρες, στην οποία συζητήθηκε ο εθνικός σχεδιασμός εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, ο Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας ο Κώστας Φωτάκης ανακοινωσε και τη συνεργασία των δύο Υπουργείων για την ανάπτυξη της Ιατρικής Ακριβείας.

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία των νοσημάτων που συνεκτιμά τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου αναφορικά με τις εξής συνιστώσες: Γενετική σύσταση (κληρονομικότητα), Περιβαλλοντικές επιδράσεις και Τρόπος ζωής. Μιλώντας από το συνέδριο για το Μέλλον της Υγείας στην Ελλάδα, ο Υπουργός τόνισε ότι η οικοδόμηση της Οικονομίας της Γνώσης, δηλαδή του παραγωγικού εκείνου προτύπου που στηρίζεται στη Γνώση και στην Καινοτομία που απορρέουν από την επιστημονική Έρευνα, αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής.

Μάλιστα, ανακοίνωσε  τη δημιουργία Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (Μ.Ι.Α.) εστιάζοντας αρχικά στην Ογκολογία.

Σύμφωνα με τον κ. Φωτάκη, οι πόλοι υλοποίησης της Οικονομίας της Γνώσης είναι η ενίσχυση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού, η τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και οι Εμβληματικές Πρωτοβουλίες. Οι τελευταίες, μέσω οριζόντιων ερευνητικών δράσεων και με πρωτοβουλία της Πολιτείας, απαντούν σε ζητήματα, όπως η παροχή αυξημένης αποτελεσματικότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με μικρότερο κόστος.

Η Εμβληματική Πρωτοβουλία της Ιατρικής Ακριβείας αποσκοπεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, να καταστήσει προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τις αναδυόμενες ιατρικές προσεγγίσεις, αρχικά στην Ογκολογία και αργότερα στις καρδιολογικές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες“, τόνισε.

Ο κ. Φωτάκης ανέφερε ότι η αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 0,2% του ΑΕΠ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1%, δηλαδή πενταπλάσια συνεισφορά σε απόλυτους αριθμούς. Μάλιστα τόνισε ότι το 2016 Ξεπεράσαμε το 1% πό 0,67% 2011σε επενδύσεις παρά το γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης η έρευνα αποτελεί τον εύκολο στόχο.

 

Πηγη:https://virus.com.gr