Δημόσια ακρόαση για την κινολόνη και τη φθοροκινολόνη

Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μέρος μιας ανασκόπησης που διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Δημόσια ακρόαση  σχετικά με τα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοροκινολόνης, πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στις 13 Ιουνίου 2018. Η δημόσια ακρόαση θα δώσει φωνή στους ασθενείς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φαρμακοποιούς, τους ερευνητές και όλους όσους θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους με τις κινολόνες και τις φθοροκινολόνες, μια κατηγορία αντιβιοτικών που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μέρος μιας ανασκόπησης που διεξάγεται από την επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ, την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης (ή την PRAC), η οποία ερευνά τις αναφορές για σοβαρές επίμονες παρενέργειες που επηρεάζουν κυρίως τους μυς, τις αρθρώσεις και το νευρικό σύστημα. Ορισμένες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με λοιμώξεις που δεν ήταν σοβαρές και θα μπορούσαν να έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με άλλα αντιβιοτικά.

Η PRAC θα ήθελε να ακούσει από το κοινό τι σκέφτεται για τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα αντιβιοτικά. Θέλει επίσης να διερευνήσει κατά πόσον περαιτέρω μέτρα θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι αυτά τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

“Η δημόσια ακρόαση παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε αυτήν την αναθεώρηση. Οι εμπειρίες και οι απόψεις τους θα συμπληρώσουν τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και θα εμπλουτίσουν τις συζητήσεις της PRAC », δήλωσε ο Guido Rasi, Εκτελεστικός Διευθυντής της EMA. “Οι δημόσιες ακροάσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να συμπεριλάβουμε τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας στη λήψη αποφάσεων μας.”

Για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες, η PRAC έχει προτείνει τρία ερωτήματα από τους ομιλητές:

  • Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο των συγκεκριμένων αντιβιοτικών στη θεραπεία λοιμώξεων;
  • Ποια είναι η άποψή σας για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών  των αντιβιοτικών;
  • Ποια περαιτέρω μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για τη βελτιστοποίηση της ασφαλούς χρήσης τους;

Πηγη:http://www.iatronet.gr