Διάλογος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

«Οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας ως αφετηρία διαλόγου, συνέργειας και στρατηγικού σχεδιασμού»

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&ΑΕ) στις 28 Απριλίου, που για το 2019 είναι αφιερωμένη στην 100ή επέτειο του ILO, το Υπουργείο Υγείας με πρωτοβουλία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής διοργανώνει την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 (ώρα 10.00-14-00), Διάλογο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία με τίτλο «Οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας ως αφετηρία διαλόγου, συνέργειας και στρατηγικού σχεδιασμού» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Υγείας.

Στο διάλογο αυτό θέτονται στο επίκεντρο μιας πιλοτικής προσπάθειας για συνέργεια των αρμόδιων φορέων οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας αποτελούν μια ιδιαίτερα πολυπληθή και ετερογενή ομάδα ατόμων, που εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους και εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, αποδεδειγμένα οι συνθήκες εργασίας τους επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των ασθενών. Τα προβλήματα των εργαζομένων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής αποτυπώθηκαν σε δύο ανεξάρτητες μελέτες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα μέσω του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων.

Με βάση τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων θεωρείται ιδιαίτερη πρόκληση για την χάραξη πολιτικής Υ&ΑΕ, που αν αντιμετωπισθεί με επιτυχία θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ομάδες εργαζομένων.

Οι συμμετέχοντες

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι βασικοί διαμορφωτές στρατηγικών: τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας,  Διοικητές και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών  ( 1ης και 2ης ΥΠΕ) και Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των  Νοσοκομείων της Αττικής που εφαρμόζουν ως ‘’εργοδότες’’ την κείμενη νομοθεσία, το ΣΕΠΕ, που καλείται να ελέγξει την εφαρμογή της και η ΕΣΔΥ που εισφέρει την ακαδημαϊκή εμπειρία κ.α.

Ο κοινός στόχος

Στόχος είναι η αποσαφήνιση των αναγκών, όπως αυτές σκιαγραφούνται από κάθε ένα από τους παρευρισκόμενους, η καταμέτρηση των υπαρχουσών δυνάμεων, η κατάθεση  προτάσεων και η χάραξη πολιτικών με αφετηρία τον υγειονομικό τομέα.

Αντικείμενα Διαλόγου

  • Να κατατεθεί η εμπειρία ενός εκάστου εκ των εμπλεκομένων, προς συμπλήρωση της πληρέστερης δυνατής εικόνας και ανάδειξη των αστοχιών, των αναγκών ενίσχυσης και της συνολικής οργάνωσης
  • Να αναδειχθούν οι παθογένειες, τα κενά αλλά και οι υπάρχουσες δυνάμεις-πόροι.
  • Να  αναδειχθούν στοχευμένες προτάσεις και να ιεραρχηθούν ρεαλιστικά.
  • Να χαραχθεί ενιαία στρατηγική

Αναμενόμενο Έργο

Ο διάλογος  θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και μια ευκαιρία για δημιουργική συζήτηση, με σκοπό να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο μιας στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια  της Εργασίας, ευθυγραμμισμένη με την  Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020.

Θα διαμορφώσει κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και φορέων, θα αποτελέσει την αφετηρία για την παραγωγή κοινών στρατηγικών στόχων, θα ωθήσει στην δέσμευση για την βελτίωση της υγείας και ασφάλειας  όλων των εργαζομένων όπου και αν απασχολούνται.

Εν τέλει να δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη για την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για την παροχή αποτελεσματικής  παροχής υπηρεσιών Υ&Α στην Εργασία.

Ας φροντίσουμε αυτούς που μας φροντίζουν…

…ως αφετηρία για την παραγωγή κοινών στρατηγικών στόχων για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας  όλων των εργαζομένων

 Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 

 

Πηγη:http://www.moh.gov.gr