Διάλογο για την στρατηγική μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα ζητούν επιστήμονες

Χείρα βοηθείας στους καπνιστές που δεν μπορούν να διακόψουν απευθείας το κάπνισμα ζητά να δοθεί η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία για τον Έλεγχο του Καπνίσματος & τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα (SCOHRE).

Την υιοθέτηση μια συστηματικής στρατηγικής Μείωσης της Βλάβης από το Κάπνισμα, ζητά η SCOHRE, θεωρώντας ότι αποτελεί μία εναλλακτική λύση για τους καπνιστές που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να διακόψουν το κάπνισμα, με τις τρέχουσες εγκεκριμένες μεθόδους.

Οι νέες προσεγγίσεις για τον έλεγχο του καπνίσματος επικεντρώνουν στη χρήση λιγότερο επιβλαβών επιλογών έναντι των συμβατικών τσιγάρων.

Η λύση μπορεί να είναι ωφέλιμη, όταν η διακοπή του καπνίσματος επανειλημμένως αποτυγχάνει, οπότε προκρίνεται η μετάβαση σε λιγότερο επιβλαβή προϊόντα.

Στη σχετική ανακοίνωση της SCOHRE επισημαίνεται ότι η νικοτίνη έχει εθιστικές ιδιότητες, αλλά ο ρόλος της στη σχετιζόμενη με το κάπνισμα νοσηρότητα και θνητότητα εκτιμάται ότι είναι ελάσσονος σημασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται σταδιακά περισσότερες ρυθμιστικές αρχές για την πώληση εναλλακτικών, δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου καπνικών προϊόντων, συνοδευόμενων από αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τη δράση τους.

Η συζήτηση σχετικά με τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σύμφωνα με την SCOHREστην ανακοίνωση της οποίας αναφέραται ότι «απαραίτητο να γίνουν κατανοητά τα οφέλη της εν λόγω προσέγγισης και παράλληλα να αντιμετωπισθούν κατάλληλα οι σχετικές ανησυχίες, όπως είναι η συνεχόμενη χρήση και εξάρτηση από τη νικοτίνη, αλλά και η δυνητική υιοθέτηση της χρήσης των προϊόντων αυτών από μη καπνιστές και νέους».

Την αναγκαιότητα ενός πλαισίου εποικοδομητικού διαλόγου προκειμένου να συζητηθούν οι σχετικές ανησυχίες και προκλήσεις υπογραμμίζει η SCOHRE, η οποία στοχεύει στην διάχυση της εξειδικευμένης γνώσης που έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες.

Στην προσπάθεια αυτή συντάσσονται ειδικοί σχετικά με τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα, η οποία περιλαμβάνει επιστήμονες από όλους τους τομείς, ιατρούς, ειδικούς στον σχεδιασμό πολιτικών, ειδικούς στην επιστήμη της συμπεριφοράς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου.

Στόχος της  Διεθνούς Εταιρείας με 22 ιδρυτικά μέλη από 16 χώρες,  είναι η έναρξη ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου για να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας ευρύτερης προσέγγισης για τις πολιτικές ελέγχου του καπνίσματος. Γι’ αυτό η SCOHRE δεσμεύεται ότι δεν θα λάβει καμία οικονομική επιχορήγηση, άμεση ή έμμεση, από την καπνοβιομηχανία.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/