Διαβήτης Τύπου 1: Η μεταμόσχευση νησιδίων ενισχύει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος με τη νόσο

“Ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης νησιδίων αρχίζουν να αντιστοιχούν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία που επιτυγχάνεται με τη μεταμόσχευση παγκρέατος, ελπίζουμε ότι τα ευρήματα αυτά θα βοηθήσουν στην αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στη μεταμόσχευση νησιδίων”.

Διαβήτης Τύπου 1: Η μεταμόσχευση νησιδίων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας της μεταμόσχευσης και ενισχύει το προσδόκιμο ζωής σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη. Η πρωτοποριακή αυτή έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 2023 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Οργάνων (ESOT), συνέκρινε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με διαβήτη τύπου 1 που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού και έλαβαν μεταμόσχευση νησιδίων, με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν τον διαβήτη τους μόνο με ινσουλίνη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η μεταμόσχευση νησιδίων παρουσίασε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της θεραπείας με ινσουλίνη, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας της μεταμόσχευσης και θνησιμότητας. Οι ερευνητές διερεύνησαν κάθε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 στη Γαλλία που έλαβε μεταμόσχευση νεφρού μεταξύ 2000 και 2017. Μεταξύ 2.393 ασθενών, 327 ήταν επιλέξιμοι για μεταμόσχευση νησιδίων, συμπεριλαμβανομένων 47 που πράγματι μεταμοσχεύθηκαν με νησίδια. Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο ομάδων, οι ερευνητές ταίριαξαν τους ασθενείς με βάση παράγοντες, όπως το έτος μεταμόσχευσης, η ηλικία του λήπτη, η νεφρική λειτουργία ή η HBA1c. Μετά τη σύγκριση των δύο ομάδων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεταμόσχευση νησιδίων είχε σημαντικό όφελος έναντι της ινσουλίνης μόνον όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας της μεταμόσχευσης και θανάτου. Τα αποτελέσματα έδειξαν αναλογία κινδύνου 0,47 για αποτυχία του μοσχεύματος στην ομάδα μεταμόσχευσης νησιδίων, γεγονός που υποδηλώνει 53% χαμηλότερο κίνδυνο αποτυχίας σε σύγκριση με την ομάδα μόνο με ινσουλίνη. Εκτός από αυτό, οι ασθενείς που έλαβαν μεταμόσχευση νησιδίων είχαν υψηλότερο εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής για 10ετή παρακολούθηση (9,61 έτη σε σύγκριση με 8,85 έτη για όσους έλαβαν μόνο ινσουλίνη). Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης νησιδίων μόνο, εντοπίστηκαν δύο κρίσιμα θετικά αποτελέσματα. Στο χρονικό σημείο ενός έτους μετά τη μεταμόσχευση νησιδίων, υπήρχε εκτιμώμενη πιθανότητα επιβίωσης του μοσχεύματος σε ποσοστό 89,4%. Επιπλέον, οι ασθενείς εκτιμήθηκε ότι είχαν 70,2% πιθανότητα να επιτύχουν ανεξαρτησία από την ινσουλίνη σε ένα έτος. “Παρόλο που η μεταμόσχευση νησιδίων έχει προηγουμένως αποδειχθεί ότι βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία με ινσουλίνη σε πρόσφατες κλινικές δοκιμές, ελάχιστα ήταν γνωστά για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στην πρόγνωση των ασθενών μέχρι τώρα”, δήλωσε ο Dr. Mehdi Maanaoui, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. “Αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά και παρέχουν ελπίδα για τα άτομα που ζουν με διαβήτη τύπου 1 και μεταμόσχευση νεφρού”. “Η μεταμόσχευση νησιδίων θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 και η έρευνά μας καταδεικνύει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της μεταμόσχευσης νησιδίων και της σημαντικής αύξησης του προσδόκιμου ζωής”, πρόσθεσε ο Dr. Mehdi Maanaoui.

Το 2021, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν περίπου 8,4 εκατομμύρια άτομα σε όλον τον κόσμο με διαβήτη τύπου 1. Ο επιπολασμός αναμένεται να αυξηθεί, με προβλέψεις που κυμαίνονται από 13,5 έως 17,4 εκατομμύρια περιπτώσεις που προβλέπονται έως το 2040. Επιπλέον, περίπου το 30% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 θα υποφέρουν από νεφρική ανεπάρκεια. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την κλιμακούμενη πρόκληση για τη δημόσια υγεία που θέτει ο διαβήτης τύπου 1 και την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης και θεραπείας για την αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης επιβάρυνσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Ο Dr. Mehdi Maanaoui τόνισε: “Ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης νησιδίων αρχίζουν να αντιστοιχούν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία που επιτυγχάνεται με τη μεταμόσχευση παγκρέατος, ελπίζουμε ότι τα ευρμεταμόσχευση νησιδίωνήματα αυτά θα βοηθήσουν στην αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στη μεταμόσχευση νησιδίων”.

 

 

 

Πηγη: https://www.healthweb.gr/