Διαγνωστικά, κλινικές και ακτινοθεραπείες σήκωσαν τις περικοπές του ΕΟΠΥΥ

Στοιχεία για την πορεία των δαπανών την τριετία 2015-2017

Δραματική μείωση στη μέση δαπάνη ακτινοθεραπείας κατά 35,71% παρατηρήθηκε την τελευταία διετία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ενώ περιορισμένη μείωση της τάξης του 7,09% παρατηρήθηκε στη μέση δαπάνη νοσηλείας.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ακτινοθεραπείας μειώθηκαν το 2017 στα 20.996.329,53 ευρώ, από 32.659.299,11 ευρώ το 2015. Η διαδρομή της μείωσης ξεκίνησε με 27,95% το 2016 έναντι του 2015 και συνεχίστηκε με άλλο ένα 10,76% από τα 23.528.221,65 ευρώ που είχαν διατεθεί το 2016.

Αντίστοιχα, η μέση δαπάνη νοσηλείας προ ΦΠΑ το 2017 έφτασε τα 581,87 ευρώ, μειωμένη κατά 3,29% σε σχέση με τα 601,69 ευρώ του 2016 και μειωμένη κατά 7,09% από τα 626,32 ευρώ του 2015.

Συνολικά, η εξέλιξη των δαπανών υγείας στην τριετία 2015-2017 δείχνει μέση μείωση της τάξης του 6,9%, από  το 1,317 δισ. ευρώ το 2015 στα 1,241 δισ. ευρώ το 2017, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στις διαγνωστικές εξετάσεις (πτώση 12,9%) και στη νοσηλεία των ασφαλισμένων (πτώση 9,8%).

Στην ίδια τριετία όμως, παρατηρήθηκαν και αυξήσεις στις δαπάνες για αιμοκάθαρση, υποστήριξη της αναπηρίας κλπ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού:

  • οι δαπάνες για υπηρεσίες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών, Ψυχιατρικών, Κλινικών, υποστήριξης αναπηρίας, ΚΑΑ κλειστής περίθαλψης, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 495 εκ. ευρώ, το 2016 μειώθηκαν κατά 5,6% στα 476,1 εκ. ευρώ, και το 2017 στα 459,4 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση συνολικής δαπάνης κατά 9,8%, ταυτόχρονα με τη μείωση του μέσου κόστους νοσηλείας από το 2015  έως το 2017.
  • Οι δαπάνες για Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρούαυξήθηκαν από 118,78 εκ. ευρώ το 2015, σε 129,9 εκ ευρώ το 2016 (αύξηση 9,3%) και σε 137,98 εκ. ευρώ το 2017 (αύξηση 16,1%). Σημειώνεται ότι από το 2015 έως το 2017 είχαμε αύξηση στον αριθμό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών κατά περίπου 1.000 ασθενείς. Αντίστοιχη αριθμητική αύξηση παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αιμοκαθαιρόμενων που εξυπηρετούνται από Μονάδες Αιμοκάθαρσης του Ιδιωτικού Τομέα, με αποτέλεσμα την αύξηση αυτής της δαπάνης.
  • Οι δαπάνες για Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 43 εκ. ευρώ, το 2016 σε 45,7 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 5,7% και το 2017 στα 50,3 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,6%. Αιτία της αύξησης αυτής, είναι οι συμβάσεις με τις Στέγες  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
  • Οι δαπάνες για Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες) μειώθηκαν κατά 20,8% από 560,5 εκ. ευρώ το 2015 σε 445,8 εκ. ευρώ το 2016 και αυξήθηκαν κατά 9,5% στα 488,43 εκ. ευρώ το 2017, εντούτοις παρουσίασαν μείωση της τάξης του 12,9% σε σχέση με το έτος βάσης που είναι το 2015. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, η μείωση της δαπάνης για το έτος 2016 οφείλεται τόσο στην ανακοστολόγηση ενός μεγάλου αριθμού εξετάσεων, όσο και στην εφαρμογή της Υ.Α. (ΦΕΚ2221/Β’/18-6-2016) των κανόνων παραπομπής . Το έτος 2017 είχαμε την εισαγωγή για αποζημίωση, 88 νέων εξετάσεων με αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης έναντι του 2016.
  • Οι δαπάνες για Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) διαμορφώθηκαν το 2015 σε 91,6 εκ. ευρώ, το 2016 αυξήθηκαν κατά 4,3% σε 96,1 εκ. ευρώ  και μειώθηκαν σε 95,77 εκ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας μια συνολική αύξηση της τάξης του 4% την τριετία 2015-2017.
  • Οι δαπάνες για Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης διαμορφώθηκαν το 2015 σε 8,7 εκ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 2,4% το 2016 σε 8,6 εκ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 9,8% το 2017 σε 9,49 εκ. ευρώ, εμφανίζοντας μια συνολική αύξηση της τάξης του 7,8% στην τριετία.

Πηγη:http://healthmag.gr