Διαγωνισμός καινοτομίας “Life Innovation” vol.2

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες να υποβάλλουν μία καινοτόμο ιδέα σε τρεις εναλλακτικές θεματικές ιδιότητες, απευθύνει η APIVITA, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού “Life Innovation” με έπαθλο μία υποτροφία στο πρωτοπόρο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιοεπιχειρείν».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ιδέα τους είτε α) για ένα Καινοτόμο Καλλυντικό Προϊόν, είτε β) για ένα Καινοτόμο Διατροφικό Προϊόν, είτε γ) για ένα Καινοτόμο Συμπλήρωμα Διατροφής. 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 2η χρονιά σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τα οποία έχουν σχεδιάσει το διιδρυματικό ΠΜΣ.

Η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό “Life Innovation”, έχει ήδη ξεκινήσει!

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και APIVITA. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τις προτάσεις που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε τρεις φάσεις.

 

Πηγη:https://virus.com.gr