Διαθέσιμες 8 νέες συνταγογραφικές οδηγίες

Επιπλέον οκτώ (5) θεραπευτικά πρωτόκολλα ενεργοποίησε η ΗΔΙΚΑ, τα 5 από τα οποία αφορούν στη γαστρεντερολογία.

Συγκεκριμένα, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης “ανέβηκαν” τα ΘΠ:

  • Γαστροπροστασία,
  • Πεπτικό Έλκος,
  • Δυσπεψία,
  • Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και
  • Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος (ΓΟΠ).

Τα φάρμακα που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα ΘΠ καθώς και οι ICD10 διαγνώσεις, αναμένεται να “κλειδώσουν” από την ερχόμενη Τετάρτη 16 Μαΐου.

Ακόμη, η ΗΔΙΚΑ “ανέβασε” ΘΠ για τις ακόλουθες λοιμώξεις κοινότητας:

  • Πνευμονία Κοινότητας,
  • Οξεία Ρινοκολπίτιδα,
  • Οξεία Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα.

Πηγη:https://virus.com.gr