Διαπίστευση της TEMOS INTERNATIONAL

Για την ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη

Ο παγκόσμιος οργανισμός για την ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη (International Society for Quality in Health Care – ISQua), πλέον IEEA, διαπίστευσε τα πρότυπα της Temos International «Quality in International Patient Care» & «Excellence in Medical Tourism» προσδίδοντας ευρεία διεθνή αναγνώριση για την εφαρμογή τους στις υγειονομικές μονάδες και τα νοσοκομεία παγκοσμίως. Με τη διαπίστευση του ISQua, η Temos εντάσσεται στην ελίτ των διεθνώς διαπιστευμένων οργανισμών με σκοπό την προσφορά υψηλών προτύπων υγειονομικής περίθαλψης. Η αναγνώριση των προτύπων της Temos αποδεικνύει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως νοσοκομεία, κλινικές, ασθενείς, ασφαλιστικές εταιρείες, Υπουργεία Υγείας, κ.ά. ότι οι διαπιστευμένες  κατά Temos μονάδες επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τηρούν διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. «Η απόκτηση της διαπίστευσης κατά ISQua αποτελεί επικύρωση της συνεχιζόμενης δέσμευσης στους πελάτες μας και στους ασθενείς που αυτοί εξυπηρετούν», αναφέρει η ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Temos, Dr. Claudia Mika. «Η διαπίστευση κατά ISQua αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον φορέα μας και τους διαπιστευμένους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Η Temos προσφέρει στους πελάτες της τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, ώστε να παρέχουν εξαιρετική ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς τους. Αυτό το επίτευγμα είναι μια απόδειξη της αφοσίωσής μας στους τωρινούς και μελλοντικούς πελάτες μας».

 

Πηγη:HealthDaily