Διαρκής επιτροπή εργασίας ΙΣΑ-Ασθενών


Για τη βελτίωση της ΠΦΥ
Η συγκρότηση μιας Διαρκούς Κοινής Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν
οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, με στόχο να
διεκδικήσουν ένα βιώσιμο και υψηλού επιπέδου Σύστημα Υγείας που θα αξιοποιεί
το επιστημονικό δυναμικό της χώρας προς όφελος των ασθενών, αποφασίστηκε
σε χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών με μέλη του
ΔΣ του ΙΣΑ. Τη συνάντηση συγκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος
έχει εκφράσει την αντίθεσή του, μεταξύ άλλων, στην υποχρεωτική παραπομπή
από τον οικογενειακό στον ειδικό γιατρό (gatekeeping). Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης
και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος και Π. Ψυχάρης ενημέρωσαν τους
εκπροσώπους των ασθενών για τις δυσμενείς επιπτώσεις του νέου συστήματος και
την επικείμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμένων
καθώς το νέο σύστημα εμποδίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των
πολιτών ,στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και καθιστά πρακτικά αδύνατη τη σωστή
παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων. Τονίστηκε ο κίνδυνος οι ασθενείς να
εγκλωβίζονται σε ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και τελικά να εξαναγκάζονται
να πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών αναφέρθηκαν
στις σοβαρές παραλείψεις και αδυναμίες που παρουσιάζει το νέο σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς δεν καλύπτει βασικές ανάγκες των χρονίως
πασχόντων και θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην περίθαλψή τους.

 

Πηγη:healthDaily