«Διαφήμιση» των ΤΟΜΥ από την πρωθυπουργική ιστοσελίδα

«Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη». Με αυτή τη γνωστή φράση του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνεται το βίντεο που έχει «ανέβει» στην ιστοσελίδα του  Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Στο βίντεο, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι «οι ΤΟΜΥ δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κι αλλάζουν τη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας».  Σημειώνει δε ότι «σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε 239 ΤΟΜΥ σε μία δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο και είμαστε σε θέση να πούμε ότι πετύχαμε εκεί που άλλοι απέτυχαν».

Στο ίδιο βίντεο, πολίτες και ειδικοί μιλούν για τις ΤΟΜΥ ενώ ο αν. γγ Υγείας, Σταμάτης Βαρδάρος, υπογραμμίζει πως μέσω των Τοπικών Μονάδων Υγείας επανέρχεται ο οικογενειακός γιατρός, ώστε χωρίς ταλαιπωρία και αναμονή οι πολίτες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην υγεία και την πρόληψη.

Η στελέχωση των ΤΟΜΥ γίνεται από νέους γιατρούς και αυτό αποτελεί ευκαιρία αναστροφής μετανάστευσης των Ελλήνων νέων γιατρών. «Είμαστε περήφανοι γι αυτή τη μεταρρύθμιση που αφήνουμε στην ελληνική κοινωνια» τονίζει ο κ. Βαρδάρος και καλεί τους πολίτες να εγγραφούν στις ΤΟΜΥ.

«Τοπικές Μονάδες Υγείας: Υγεία για όλους»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού, μέχρι τον Μάιο του 2018 θα έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 100 ΤΟΜΥ σε όλη την χώρα και μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησής τους θα αγγίξουν τις 240 δομές.

Οι ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) είναι Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας. Οι μονάδες αυτές αποτελούν το νέο «κύτταρο» του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), γύρω από τις οποίες οργανώνεται εκ νέου ολόκληρο το δημόσιο σύστημα υγείας.

Βασική αποστολή τους είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους (10.000 – 12.000 άτομα). Οι πολίτες, που ανήκουν στον πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΥ, εγγράφονται στη σχετική λίστα. Οι μονάδες έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.  Οι ΤΟΜΥ εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού. Η δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως πυρήνα τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υπηρεσίες που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς, κατ’ οίκον φροντίδα, κ.ά.

Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από  διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών, αποτελούμενη από:

4 Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους

1 Παιδίατρο

2 Νοσηλευτές

2 Επισκέπτες Υγείας

1 Κοινωνικό Λειτουργό

2 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Κάθε ΤΟΜΥ είναι υπόλογη για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού ευθύνης της, άρα και για τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Οι ομάδες υγείας θα πρέπει να κατευθύνουν και να προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις τους, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού αυτού και να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο κάθε πολίτης έχει τον γιατρό του, στον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται απεριόριστα και δωρεάν για οποιοδήποτε θέμα υγείας. Ο Οικογενειακός Γιατρός είναι ο «πλοηγός» του μέσα στο Σύστημα Υγείας. Του προσφέρει ενημέρωση και φροντίδα σε τακτική βάση και διευκολύνει την πρόσβασή του σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Μέσω του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και του ενσωματωμένου συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών, ο Οικογενειακός Γιατρός «κλείνει» απευθείας το ραντεβού, χωρίς να χρειαστεί ο πολίτης να αναζητήσει μόνος του διαθέσιμη ειδικότητα. Δίνεται δε προτεραιότητα στα ραντεβού που κλείνονται από τους Οικογενειακούς Γιατρούς απευθείας σε γιατρούς ειδικοτήτων (σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία), επομένως οι αναμονές είναι ελάχιστες.

Ολόκληρο το βίντεο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://primeminister.gr/2018/03/13/19539

 

Πηγη:http://www.healthview.gr