Διεθνής εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τις μυοκαρδιοπάθειες

Για σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία των Μυοκαρδιοπαθειών κάνει λόγο η ΕΚΕ
Με αφορμή τη Διεθνή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις Μυοκαρδιοπάθειες
(20-26 Ιουνίου), η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ενημερώνει για τα παρακάτω: Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν ένα σύνολο παθήσεων της καρδιάς, στις οποίες επηρεάζεται η δομή και η λειτουργία του καρδιακού μυός, χωρίς αυτό να οφείλεται στις συνήθεις αιτίες των καρδιοπαθειών, δηλαδή στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρταση, παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων. Μπορούν να εμφανισθούν σε άτομα κάθε ηλικίας και κάθε φυλής. Η βλάβη του μυοκαρδίου οφείλεται συνηθέστατα σε μετάλλαξεις γονίδιων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που αφορούν τη δομή ή/και τη λειτουργία της καρδιάς. Οι ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να εμφανίσουν συμπτώματα όπως δύσπνοια, πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών και συγκοπή. Η εξέλιξη της μυοκαρδιοπάθειας μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσει σε εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας και αρρυθμίες οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο. Κάποιοι ασθενείς θα εκδηλώσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν την κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε νέους κάτω των 35 ετών. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει κατατάξει τις διάφορες μυοκαρδιοπάθειες σε 5 βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη μορφολογία της καρδιάς, όπως αυτή διακρίνεται με τη βοήθεια των εξετάσεων απεικόνισης της καρδιάς (ηχωκαρδιογραφία, μαγνητική τομογραφία). Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πλέον πολύ αποτελεσματικές εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι, οι οποίες αλλάζουν τη φυσική εξέλιξη των παθήσεων αυτών. Η κατάλληλη αντιμετώπιση οδηγεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων και της καθημερινής ζωής των ασθενών, αλλά και στην ελάττωσητου κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ακόμα, μπορούν να δίδονται εξειδικευμένες οδηγίες για τη σωματική άθληση στους ασθενείς. Τελευταία έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας ένα δίκτυο διασύνδεσης των ειδικών κέντρων που ασχολούνται με μυοκαρδιοπάθειες, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια γενετικού ελέγχου και να επιτυγχάνεται η καταγραφή του επιδημιολογικού χάρτη των μυοκαρδιοπαθειών στη χώρα μας.Η καθιέρωση της Διεθνούς Εβδομάδας για την ενημέρωση και επίγνωση της σημασίας των Μυοκαρδιοπαθειών στοχεύει στην ανάδειξη της αντίληψης για την ύπαρξη και τη σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία των Μυοκαρδιοπαθειών.

 

 

Πηγη:HealthDaily