Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός: Το ΚΕΕΛΠΝΟ οργανώνει διεθνή διημερίδα

Την πρωτοβουλία της διεθνούς διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουνίου στην Αθήνα, με θέμα «Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ)», παρόντος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), Γιάννη Μπασκόζου, παρουσίασε σήμερα Δευτέρα, ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αν. καθηγητής χειρουργικής, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ.

Ο κ. Ρόζενμπεργκ τόνισε ότι η διεθνής διημερίδα φιλοδοξεί να δώσει μια νέα ώθηση στο κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής του ΔΥΚ, ώστε να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρχές δημόσιας υγείας, υγειονομική υπηρεσία λιμενικού σώματος, αεροϋγειονομεία κτλ) με στόχο την πλήρη εφαρμογή του στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία πιστοποίησής της με βάση τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τις ορθές εφαρμογές του ΔΥΚ.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ επισήμανε πως το εύρος φάσματος των συνθηκών, όπως για παράδειγμα τουρισμός, μεταναστευτικές ροές, διασυνοριακές απειλές δημόσιας υγείας κτλ, καθιστά επιτακτική την εφαρμογή του ΔΥΚ για την προστασία των πολιτών κάθε χώρας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του ΥΥ, Γιάννης Μπασκόζος, ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Άγης Τερζίδης και ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Η διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CHAFEA).

Σχετικά με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ)

Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ) είναι μια διεθνής συμφωνία, νομικώς δεσμευτική για 194 συνολικά κράτη, περιλαμβανομένων και των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας καθορίζοντας τις προϋπο -θέσεις που πρέπει να πληρούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία.

Η ιδέα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω διεθνούς συνεργασίας, είναι πολύ παλιά και ξεκινάει εκατοντάδες χρόνια πριν, όταν κρίθηκε επιβεβλημένη η λήψη μέτρων σε διεθνές επίπεδο,για να σταματήσει η εξάπλωση της πανώλης (πανούκλας).

Ο πρώτος Διεθνής Kανονισμός Yγιεινής (International Sanitary Regulations – ISR) υιοθετήθηκε το 1951 από τα κράτη -μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ενοποίησε σε ένα νομοθετικό κείμενο όλες εκείνες τις διατάξεις που είχαν ως στόχο την προστασία από τις ασθένειες για τις οποίες μπορούσε να επιβληθεί καραντίνα. Το 1969, ο ISR τροποποιήθηκε και μετονομάστηκε σε «Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό» (InternationalHealthRegulations-IHR). Εστίαζε στην επιτήρηση και έλεγχο έξι σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων: χολέρας, πανώλης (πανούκλας),κίτρινου πυρετού, ευλογιάς, υπόστροφου πυρετού και τύφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κράτη – μέλη είχαν υποχρέωση να ενημερώνουν τον ΠΟΥ, μόνο στην περίπτωση κρούσματος που αφορούσε σε χολέρα, πανώλη
και κίτρινο πυρετό.

Στη συνέχεια, ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 1972 και το 1981. Ο ισχύων ΔΥΚ είναι προϊόν της 58ης Παγκόσμιας Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στις 23 Μαΐου 2005 και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2007.

Σκοπός του ΔΥΚ

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του ΔΥΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 αυτού, είναι:

– η πρόληψη
– η προστασία
– ο έλεγχος και
– η απόκριση σε συμβάντα διεθνούς υγειονομικού ενδιαφέροντος με κίνδυνο παγκόσμιας διασποράς.

Η μεθοδολογία περιορίζεται στον έλεγχο κινδύνων για τη δημόσια υγεία με ταυτόχρονη αποφυγή στο βαθμό του εφικτού παρεμβάσεων στις διεθνείς μετακινήσεις και το εμπόριο.

Η αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης αναγνώρισης και δήλωσης στον ΠΟΥ όλων των εν δυνάμει σοβαρών  δια συνοριακών απειλών από τα κράτη-μέλη. Δεν εστιάζει μόνο σε συγκεκριμένα νοσήματα, αλλά καλύπτει όλους τους κινδύνους υγείας (βιολογικούς, χημικούς, ραδιολογικούς) και υποχρεώνει τα κράτη να έχουν την κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό συμβάντων μέσω ενός καλά εδραιωμένου εθνικού συστήματος επιτήρησης και παρέμβασης.

Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα συνεργασίας με πολλούς άλλους φορείς και να καθορίσουν ένα σύνολο βασικών βημάτων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΔΥΚ είναι ένας πολύτιμος οδηγός στα χέρια των φορέων δημόσιας υγείας και η σωστή εφαρμογή του είναι κρίσιμη για την προστασία των πολιτών της κάθε χώρας τόσο από εγχώριες όσο και από διασυνοριακές απειλές.

Η Διεθνής Διημερίδα φιλοδοξεί να δώσει μια νέα ώθηση στο κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής του ΔΥΚ, ώστε να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την πλήρη εφαρμογή του στη χώρα μας.

Πηγη:https://www.onmed.gr