Διευκρινίσεις για υπόθεση Unicef

Δεν διαπιστώθηκε απάτη

Ανακοίνωση με την οποία αποσαφηνίζονται τα αίτια της διακοπής της συμφωνίας
με την π. Εθνική Επιτροπή της στην Ελλάδα εξέδωσε η UNICEF, αναφέροντας ότι
προέβη σε διακοπή της συμφωνίας της με την πρώην Εθνική Επιτροπή της στην
Ελλάδα, μετά από διεξαγωγή δύο διαδοχικών ελέγχων από ανεξάρτητους φορείς
– ο πρώτος κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής και ο δεύτερος
με αίτημα της UNICEF – οι οποίοι αποκάλυψαν διοικητικές δυσλειτουργίες και
ανέδειξαν μη βιώσιμες συστημικές παραλείψεις. Αυτές περιλάμβαναν ανεπαρκή
καταγραφή λογιστικών συναλλαγών, αμφισβητούμενες πρακτικές απασχόλησης
και ελλιπή διακυβέρνηση. Ο ανεξάρτητος έλεγχος που ανέθεσε η UNICEF δεν
διαπίστωσε την ύπαρξη απάτης. Η UNICEF επένδυσε σημαντικούς πόρους και
συνεργάστηκε μεθοδικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής για το
σχεδιασμό και την εφαρμογή πλάνου αναδιοργάνωσης, το οποίο θα επανέφερε
την διοικητική διαχείρισή της στα διεθνή πρότυπα που απαιτούνται για το διεθνές
δίκτυο Εθνικών Επιτροπών του Οργανισμού και που αναμένονται από τους
εταίρους μας. «Παρά τις εντατικές προσπάθειες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι, δεδομένης της αναποφασιστικότητας και του διχασμού του Διοικητικού
Συμβουλίου, οι στόχοι μας δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν», αναφέρει η
ανακοίνωση και προσθέτει ότι η UNICEF δεσμεύεται να συνεχίσει την 70ετή
στήριξη και συνεργασία της με την Ελληνική κοινωνία. Διεργασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει προς την κατεύθυνση καθορισμού μιας νέας Εθνικής Επιτροπής στην
Ελλάδα ώστε η UNICEF να συνεχίσει με υπερηφάνεια το έργο της για τα παιδιά σε
όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η UNICEF θα συνεργαστεί πλήρως με την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών στην έρευνα που διεξάγει για την Ελληνική Εθνική Επιτροπή.

 

Πηγη:healthdaily