Δραστική ουσία ή εμπορική ονομασία;

Τι θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (UEHP) και Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗP).

Δραστική ουσία ή εμπορική ονομασία; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα φάρμακα χημειοθεραπείας που θέλουν ανάμειξη ;

Αυτά είναι τα δύο από τα βασικότερα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (UEHP) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗP).

Οι δύο Ενώσεις έδωσαν τα χέρια για συνεργασία την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγιναν και κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις για το πλαίσιό της, που όπως ακούγεται θα είναι μεν πολυεπίπεδο, αλλά η μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στα σκευάσματα, με απώτερο στόχο μια ελάχιστη κοινή πρακτική για τα μέλη τους. Η έναρξη της συνεργασίας ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της UEHP,  Dr. Paul Garassus κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ένωσης στην Πολωνία.

Στις συζητήσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είναι αν οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να επιλέγουν τα φάρμακά τους με βάση τη δραστική ουσία ή την εμπορική ονομασία. Οι πληροφορίες είναι ότι η πλειονότητα των 5.000 κλινικών που αντιπροσωπεύονται στην UEHP τάχθηκε υπέρ της δραστικής ουσίας, καθώς είναι ο βασικότερος τρόπος συγκράτησης του σχετικού κόστους. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά τα φάρμακα χημειοθεραπείας και συγκεκριμένα στην περίπτωση που αυτά θέλουν ανάμειξη, τότε σε ποιανού την ευθύνη εμπίπτουν: του νοσηλευτικού προσωπικού ή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών; Το συγκεκριμένο θέμα λέγεται ότι εκκρεμεί -νομοθετικά- στην Ελλάδα.

Με στόχο τη στενότερη συνεργασία των δύο Ενώσεων, αποφασίστηκε ότι εντός του 2019 θα προχωρήσει πλήρης καταγραφή όλων των Ιδιωτικών Κλινικών της Ευρώπης με τις ειδικότητες που αυτές προσφέρουν, όπως και της τιμής αυτών των προσφερόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο Ευρωπαίος ασθενής να έχει μία πλήρη εικόνα της σχετικής αγοράς.

Οι επόμενες συναντήσεις ορίστηκαν για τις 8 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες και για 7/6/2019 στη Ρουμανία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομιλία του κ. Γρηγόρη Σαραφιανού, προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, που είναι μέλος της UEHP, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης της Ένωσης, παρουσία της ΕΑΗP. Ο ίδιος μεταξύ άλλων ανέφερε “Χωρίς οικονομική και τεχνολογική ώθηση, με υψηλό εμπορικό έλλειμμα, με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, χαμηλή παραγωγικότητα, εκτεταμένη ανεργία και γηράσκοντα πληθυσμό, η χώρα μου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρυθμούς ανάπτυξης 2%, διότι διατρέχει τον κίνδυνο να παραμείνει κολλημένη στην κατηγορία των χωρών με χαμηλό μισθό, χαμηλές δεξιότητες και χαμηλή καινοτομία.”

Αυτή η αιματοχυσία της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθούν υπερβολικά πλεονάσματα πρέπει τουλάχιστον να αξιοποιηθεί υπέρ της παραγωγικής μετατροπής της οικονομίας και να μην εξαντληθεί στο πλαίσιο ενός προεκλογικού διαγωνισμού ωφελειών”.

Σύμφωνα με τον ίδιο  “Η πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της παραγωγής μέσω στοχευμένης μείωσης της υπερβολικής φορολογίας της απασχόλησης, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, στις επενδύσεις και στις θέσεις εργασίας. Οι αποδέκτες αυτής της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι ελληνικές οικογένειες, οι οποίες επί του παρόντος παραμένουν μάρτυρες του ότι ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται σε φόρους και εισφορές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα”.

“Υπάρχει εκτεταμένη και απαιτητική δουλειά που μένει να γίνει προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού σε μια οικονομία της παραγωγής και των εξαγωγών.

“Η χώρα μου εξέρχεται από τις συμφωνίες διάσωσης πιο ανταγωνιστική, αλλά και φτωχότερη, ενώ πρέπει να αποδείξει ότι εξέρχεται και πιο σοφή.

“Οι φορολογικοί συντελεστές, τα επίπεδα διαφθοράς, ο βαθμός πολιτικής σταθερότητας, η αποτελεσματική λειτουργία των ιδρυμάτων, η ικανότητα καινοτομίας μιας οικονομίας, η προσαρμοστικότητα των ανθρώπινων πόρων, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων. Η χώρα πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς τους παράγοντες, εάν θέλει να επανακτήσει μια θέση στο διεθνή επενδυτικό χάρτη.

“Πιστεύω ότι η πολιτική στην εποχή μετά τη διάσωση πρέπει να επικεντρωθεί σε στοχευμένες και ρεαλιστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση και ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επιτάχυνση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα αποτελέσουν το θεμέλιο για την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης.

 

Πηγη :https://www.iatronet.gr/